اخبار:
اخبار:
مهندس پاک نژاد معاون مدیر عامل در امور تولید شرکت ملی نفت ایران
چشم خوش زیر ذره بین سرمایه گذاران خارجی به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب معاون مدیر عامل در امور تولید شرکت ملی نفت ایران در جلسه ای که در...
برگزاري مراسم گراميداشت روز ملي ايمني و آتش نشاني و تقدير از فعالين حوزه HSE شركت بهره برداري نفت و...
مراسم گراميداشت روز ملي ايمني و آتش نشاني و تقدير از فعالين حوزه HSE شركت بهره برداري نفت و گاز غرب برگزارشد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز ...
گالری تصویر: بازدید مدیر تولید شرکت ملی نفت ایران از منطقه عملیاتی چشمه خوش
گالری تصویر: بازدید مدیر تولید شرکت ملی نفت ایران از منطقه عملیاتی چشمه خوش  
بازدید مدیر تولید شرکت ملی نفت ایران از منطقه عملیاتی چشمه خوش
مدیر تولید شرکت ملی نفت ایران از منطقه عملیاتی چشمه خوش بازدید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب مهندس پاک نژاد مدیر تولید شرکت ملی ن...
paiam monaghese modiriat

rahbar

president

vezarat-naft

markazi

naft-zagros

naft-shargh

vezarat

ostandari

shana

namayeshgah

mashaal

basij-ksh

 

گزارش تصویری

124

نمایش تعداد 
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده به شماره 466/96 با موضوع پروژه احداث جاده جديد جهت دسترسي به چاه 4 دانان
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 89ك/96 مربوط به خريد روغن مخصوص ديزل ژنراتور
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 84ك/ت/96 مربوط به خريد PIG LAUNCHER & RECEIVER
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 465/96 با موضوع غذا و اتاقداري سركان
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي پروژه تعمير و مرمت مسير خطوط لوله 6 و 18 اينچ R.O.W تنگ بيجار
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 88ك/96 مربوط به خريد ماده تعليق شكن
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 87ك/96 مربوط به خريد VIBRO METER ANALYZER
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 96/463 با موضوع غذا و اتاقداري چشمه خوش
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 462/96 با موضوع تعميرات اساسي واحد بهره برداري چشمه خوش
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 85ك/96 مربوط به خريد و نصب پاركت ورزشي
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده به شماره 461/96 با موضوع غذا و اتاقداري دهلران
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 84ك-96 مربوط به خريد PIG LAUNCHER & RECEIVER
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 83ك-96 مربوط به خريدLBV و BALL VALVE
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 460/95 مربوط به خدمات اداري و عمومي در ستاد و مناطق عملياتي
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 459/95 مربوط به خدمات هدايت و نگهداري خودروهاي متعلق به كارفرما در ستاد كرمانشاه و مناطق عملياتي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 82ك/95 مربوط به اتصالات
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 81ك/95 مربوط به خريد مونو اتيلن گلايكول
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 455-95 مربوط به خدمات تامين خودروهاي استيجاري در ستاد كرمانشاه و منطقه عملياتي چشمه خوش - دهلران - سركان شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 454/95 مربوط به حراست از تأسيسات و اماكن منطقه چشمه‌خوش
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 453/95 مربوط به حراست از تأسيسات و اماكن مناطق سركان‌مالكوه/دهلران و آبدانان
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 452/95 مربوط به خدمات تامين غذا و اتاقداري در منطقه عملياتي نفت شهر
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 451/95 مربوط به خدمات تامين خودروهاي استيجاري در منطقه عملياتي نفت شهر/تنگ بيجار شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 450/95 مربوط به خدمات تامين غذا و اتاقداري در منطقه عملياتي تنگ بيجار
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 448/95 مربوط به ساخت و نصب ساپورت و شمع كوبي خطوط لوله جرياني چاههاي منطقه دهلران و چشمه خوش
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 446/95 مربوط به خدمات پشتيباني از دكل هاي حفاري ميادين نفتي غرب در سه استان كرمانشاه، لرستان و ايلام
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 442/95 مربوط به راهبري تاسيسات برق، تعمير و نگهداري پيش گيرانه و راهبري تيم هاي تعمير اضطراري در مناطق عملياتي
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 441/ 95مربوط به خدمات تامين تيم هاي تعميرات اضطراري خطوط لوله نفت و تسهيلات سرچاهي در مناطق عملياتي
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره443/95 مربوط به خدمات تامين خودروهاي استيجاري در ستاد كرمانشاه و منطقه عملياتي چشمه خوش/دهلران/سركان شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 65 ك/ت/95 مربوط به خريد شير ايمني( PSV ) به همراه قطعات يدكي
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد ماده Wax Inhibitor
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد لوله 79 ك/95
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 440/95 مربوط به خدمات بازرسي و حفاظت فني در مناطق عملياتي شركت بهره برداري نفت وگاز غرب
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد ماده تعليق شكن 78 ك/95
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد ماده تعليق شكن 77 ك/95
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد فلنج و اتصالات 76 ك/95
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 438/95 پروژه ساخت، نصب ساپورت و شمع كوبي خطوط لوله جرياني چاه هاي منطقه دهلران
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 437/95 مربوط به اجراي روشنايي معابر LED نفت شهر از خروجي پل تا واحد نمك زدايي و بهره برداري (PC)
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 436/94 مربوط به خدمات تامين غذا و اتاقداري در منطقه عملياتي سركان
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 435/94 مربوط به خدمات تامين غذا و اتاقداري در منطقه عملياتي دهلران
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 434/94 مربوط به خدمات تامين غذا و اتاقداري در منطقه عملياتي چشمه خوش
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد فوم آتش نشاني 73 ك/94
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد اتصالات (فلنج) 72 ك/94
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد اتصالات 71 ك/94
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد لوله 70 ك/94
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد لوله 69 ك/94
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد ماده ضد خوردگي 68 ك/94
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد لوله 4", 6" 67 ك/94
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد شير ايمني (PSV )به همراه قطعات يدكي 66 ك/94
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 433 /94 مربوط به پروژه احداث پل عابر پياده منازل مسكوني مجتمع شهيد تندگويان ايلام
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 432 /94 مربوط به تعميرات و پوشش كاري خط لوله انتقال نفت زيرزميني "16 دهلران/چشمه خوش (بصورت PC)
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد شير ايمني psvبهمراه قطعات يدكي مربوطه
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد XV-BALL TYPE بهمراه ACCUATORهاي نيوماتيك
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد مركز تلفن 62 ك/94
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 431/94 مربوط به خدمات تامين غذا و اتاقداري در منطقه عملياتي نفت شهر
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 430 /94 مربوط به پروژه زيرسازي و آسفالت جاده ارتباطي پايدار غرب
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 428/94 مربوط به هدايت و نگهداري و تعمير خودروها و ماشين آلات متعلق به كارفرما در ستاد و مناطق عملياتي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 429/94مربوط به خدمات تامين غذا و اتاقداري در منطقه عملياتي تنگ بيجار
مناقصه ي عمومي يك مرحله اي مربوط به خدمات اداري و عمومي در ستاد كرمانشاه و مناطق عملياتي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد" PIPE LINE 4
موضوع : مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد مواد كاهش دهنده اصطكاك (DRA)
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 426/94 مربوط به تامين خودروهاي استيجاري در منطقه عملياتي نفت شهر و تنگ بيجار
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 425/94 مربوط به نگهباني از اموال و اماكن شركت بهره برداري نفت و گاز غرب مطابق اسناد مناقصه
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد و نصب كفپوش ورزشي
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد چيلر تراكمي
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به خدمات پشتيباني از دكل هاي حفاري ميادين نفتي غرب در سه استان كرمانشاه، لرستان و ايلام
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به تعمير و مرمت جاده ارتباطي سه راهي سومار به واحد بهره برداري نفت شهر
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 420/ 94مربوط به نگهباني از اموال و اماكن شركت بهره برداري نفت و گاز غرب مطابق اسناد مناقصه
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به نگهباني از اموال و اماكن شركت بهره برداري نفت و گاز غرب مطابق اسناد مناقصه
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به پوشش كاري خط لوله انتقال نفت زيرزميني 16 اينچ دهلران– چشمه خوش
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد مواد كاهش دهنده اصطكاك (DRA)
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به تامين خودروهاي استيجاري در ستاد كرمانشاه، چشمه خوش، دهلران و سركان
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به تامين خودروهاي استيجاري در منطقه عملياتي نفت شهر و تنگ بيجار
راهبري تاسيسات برق، تعمير و نگهداري پيشگيرانه و راهبري تيم هاي تعمير اضطراري
خدمات تامين تيم هاي تعميرات اضطراري خطوط لوله نفت و تسهيلات سرچاهي
پوشش كاري خط لوله انتقال نفت زيرزميني 16 اينچ دهلران– چشمه خوش
مناقصه عمومي مربوط به خريد و نصب كفپوش ورزشي
مناقصه عمومي مربوط به خريد نوار عايق سرد و پرايمر
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد لوله ً36
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به جابجايي هاي ادوات و مواد مورد نياز دكل هاي حفاري
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد شيرآلات
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به خدمات بازرسي و حفاظت فني در مناطق عملياتي شركت بهره برداري نفت وگاز غرب
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به خدمات تامين غذا و اتاقدار در منطقه عملياتي نفت شهر
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به تعميرات اساسي واحد بهره برداري دهلران
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به تعميرات اساسي واحد نمك زدايي چشمه خوش
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به نگهباني از اموال و اماكن شركت بهره برداري نفت و گاز غرب مطابق اسناد مناقصه
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد مخزن ذخيره نفت
مناقصه عمومي يك مرحله اي خريد و نصب كفپوش و رنگ آميزي باشگاه ورزشي كمپ شهيد فرجواني چشمه خوش
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به خدمات اداري و عمومي در ستاد كرمانشاه و مناطق عملياتي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به هدايت و نگهداري و تعمير خودروها و ماشين آلات متعلق به كارفرما در ستاد و مناطق عملياتي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به خدمات تامين غذا و اتاقداري در منطقه عملياتي سركان
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به خدمات تامين غذا و اتاقداري در منطقه عملياتي دهلران
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به خدمات تامين غذا و اتاقداري در منطقه عملياتي چشمه خوش
تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد قطعات كنترل پنل بيكر
تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد قطعات پمپ سولزر
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد ماده تعليق شكن
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد لوله
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد ماشين فرز
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد VIBRO METER ANALYZER
تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد P/F "BORRI" UPS SYSTEM
آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران