اخبار:
اخبار:
پايان رقابت هاي واليبال شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
رقابت هاي واليبال شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با معرفي تيم هاي برتر اين دوره پايان يافت. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب امور ورزش شرك...
برگزاري اولين المپياد آتش نشانان شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
اولين المپياد آتش نشانان شركت بهره برداري نفت و گاز غرب برگزار شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب مهندس نادر فتاحيسرپرست واحد ايمني، ب...
شركت بهره برداري نفت و گاز غرب برگزار كرد:
همايش خانواده و چالش هاي پيش رو در عصر حاضر به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز با حضور سركار خانم تند گويان مشاور وزير در امور بانوان، سركار خا...
پیام تسلیت مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به مناسبت درگذشت خدمه و كاركنان نفتكش «سانچی»
پیام تسلیت مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به مناسبت درگذشت خدمه و كاركنان نفتكش «سانچی» به گزارش روابط عمومی مهندس رامین حاتمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکز...
paiam monaghese modiriat
نمایش تعداد 
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 481/96 با موضوع خدمات حراست و نگهباني از تأسيسات شركت بهره‌برداري نفت وگاز غرب در منطقه عملياتي چشمه‌خوش
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 480/96 با موضوع خدمات حراست و نگهباني از تأسيسات و اماكن شركت بهره‌برداري نفت وگاز غرب در منطقه عملياتي دهلران/سركان و آبدانان
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 479/96 با موضوع خدمات حراست و نگهباني از تأسيسات و اماكن شركت بهره‌برداري نفت وگاز غرب در منطقه عملياتي كرمانشاه/نفت‌شهر و تنگ‌بيجار
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 478/96 با موضوع خدمات تأمين خودروهاي سبك استيجاري در ستاد كرمانشاه و منطقه عملياتي چشمه خوش/دهلران/سركان
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 477/96 با موضوع خدمات تامين خودروهاي استيجاري سنگين و نيمه سنگين در منطقه عملياتي چشمه خوش/دهلران/سركان
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 474/96 با موضوع راهبري تاسيسات برق، تعمير و نگهداري پيش گيرانه و راهبري تيم هاي تعمير اضطراري در مناطق عملياتي
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 92ك/96 مربوط به خريد ELECTRONIC MEMORY GAUGE
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 473/96 با موضوع پروژه تهيه و اجراي سيستم ارتينگ ،صاعقه گير و قفس فاراده در مناطق عملياتي
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده به شماره 471/96 با موضوع پروژه مرمت، بهسازي و نوسازي لاگون تبخيري و گودال تفكيك آب و نفت در واحد بهره برداري سركان
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 470/96 با موضوع خدمات پشتيباني از دكل هاي حفاري ميادين نفتي غرب در سه استان كرمانشاه، لرستان و ايلام
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 469/96 با موضوع خدمات تأمين تيم هاي تعميرات اضطراري خطوط لوله نفت و تسهيلات سر چاهي در مناطق عملياتي
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 90ك/96 مربوط به خريد اتصالات جهت منطقه چشمه خوش
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 91ك/96 مربوط به خريد كفپوش ورزشي جهت منطقه چشمه خوش
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 468/96 مربوط به خدمات بازرسي و حفاظت فني
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 467/96 با موضوع پروژه تعويض رينگ آب آتش نشاني واحد تنگ بيجار (بصورت PC)
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده به شماره 466/96 با موضوع پروژه احداث جاده جديد جهت دسترسي به چاه 4 دانان
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 89ك/96 مربوط به خريد روغن مخصوص ديزل ژنراتور
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 84ك/ت/96 مربوط به خريد PIG LAUNCHER & RECEIVER
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 465/96 با موضوع غذا و اتاقداري سركان
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي پروژه تعمير و مرمت مسير خطوط لوله 6 و 18 اينچ R.O.W تنگ بيجار
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 88ك/96 مربوط به خريد ماده تعليق شكن
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 87ك/96 مربوط به خريد VIBRO METER ANALYZER
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 96/463 با موضوع غذا و اتاقداري چشمه خوش
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 462/96 با موضوع تعميرات اساسي واحد بهره برداري چشمه خوش
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 85ك/96 مربوط به خريد و نصب پاركت ورزشي
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده به شماره 461/96 با موضوع غذا و اتاقداري دهلران
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 84ك-96 مربوط به خريد PIG LAUNCHER & RECEIVER
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 83ك-96 مربوط به خريدLBV و BALL VALVE
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 460/95 مربوط به خدمات اداري و عمومي در ستاد و مناطق عملياتي
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 459/95 مربوط به خدمات هدايت و نگهداري خودروهاي متعلق به كارفرما در ستاد كرمانشاه و مناطق عملياتي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 82ك/95 مربوط به اتصالات
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 81ك/95 مربوط به خريد مونو اتيلن گلايكول
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 455-95 مربوط به خدمات تامين خودروهاي استيجاري در ستاد كرمانشاه و منطقه عملياتي چشمه خوش - دهلران - سركان شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 454/95 مربوط به حراست از تأسيسات و اماكن منطقه چشمه‌خوش
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 453/95 مربوط به حراست از تأسيسات و اماكن مناطق سركان‌مالكوه/دهلران و آبدانان
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 452/95 مربوط به خدمات تامين غذا و اتاقداري در منطقه عملياتي نفت شهر
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 451/95 مربوط به خدمات تامين خودروهاي استيجاري در منطقه عملياتي نفت شهر/تنگ بيجار شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 450/95 مربوط به خدمات تامين غذا و اتاقداري در منطقه عملياتي تنگ بيجار
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 448/95 مربوط به ساخت و نصب ساپورت و شمع كوبي خطوط لوله جرياني چاههاي منطقه دهلران و چشمه خوش
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 446/95 مربوط به خدمات پشتيباني از دكل هاي حفاري ميادين نفتي غرب در سه استان كرمانشاه، لرستان و ايلام
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 442/95 مربوط به راهبري تاسيسات برق، تعمير و نگهداري پيش گيرانه و راهبري تيم هاي تعمير اضطراري در مناطق عملياتي
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 441/ 95مربوط به خدمات تامين تيم هاي تعميرات اضطراري خطوط لوله نفت و تسهيلات سرچاهي در مناطق عملياتي
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره443/95 مربوط به خدمات تامين خودروهاي استيجاري در ستاد كرمانشاه و منطقه عملياتي چشمه خوش/دهلران/سركان شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 65 ك/ت/95 مربوط به خريد شير ايمني( PSV ) به همراه قطعات يدكي
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد ماده Wax Inhibitor
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد لوله 79 ك/95
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 440/95 مربوط به خدمات بازرسي و حفاظت فني در مناطق عملياتي شركت بهره برداري نفت وگاز غرب
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد ماده تعليق شكن 78 ك/95
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد ماده تعليق شكن 77 ك/95
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد فلنج و اتصالات 76 ك/95
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 438/95 پروژه ساخت، نصب ساپورت و شمع كوبي خطوط لوله جرياني چاه هاي منطقه دهلران
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 437/95 مربوط به اجراي روشنايي معابر LED نفت شهر از خروجي پل تا واحد نمك زدايي و بهره برداري (PC)
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 436/94 مربوط به خدمات تامين غذا و اتاقداري در منطقه عملياتي سركان
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 435/94 مربوط به خدمات تامين غذا و اتاقداري در منطقه عملياتي دهلران
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 434/94 مربوط به خدمات تامين غذا و اتاقداري در منطقه عملياتي چشمه خوش
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد فوم آتش نشاني 73 ك/94
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد اتصالات (فلنج) 72 ك/94
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد اتصالات 71 ك/94
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد لوله 70 ك/94
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد لوله 69 ك/94
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد ماده ضد خوردگي 68 ك/94
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد لوله 4", 6" 67 ك/94
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد شير ايمني (PSV )به همراه قطعات يدكي 66 ك/94
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 433 /94 مربوط به پروژه احداث پل عابر پياده منازل مسكوني مجتمع شهيد تندگويان ايلام
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 432 /94 مربوط به تعميرات و پوشش كاري خط لوله انتقال نفت زيرزميني "16 دهلران/چشمه خوش (بصورت PC)
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد شير ايمني psvبهمراه قطعات يدكي مربوطه
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد XV-BALL TYPE بهمراه ACCUATORهاي نيوماتيك
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد مركز تلفن 62 ك/94
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 431/94 مربوط به خدمات تامين غذا و اتاقداري در منطقه عملياتي نفت شهر
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 430 /94 مربوط به پروژه زيرسازي و آسفالت جاده ارتباطي پايدار غرب
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 428/94 مربوط به هدايت و نگهداري و تعمير خودروها و ماشين آلات متعلق به كارفرما در ستاد و مناطق عملياتي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 429/94مربوط به خدمات تامين غذا و اتاقداري در منطقه عملياتي تنگ بيجار
مناقصه ي عمومي يك مرحله اي مربوط به خدمات اداري و عمومي در ستاد كرمانشاه و مناطق عملياتي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد" PIPE LINE 4
موضوع : مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد مواد كاهش دهنده اصطكاك (DRA)
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 426/94 مربوط به تامين خودروهاي استيجاري در منطقه عملياتي نفت شهر و تنگ بيجار
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 425/94 مربوط به نگهباني از اموال و اماكن شركت بهره برداري نفت و گاز غرب مطابق اسناد مناقصه
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد و نصب كفپوش ورزشي
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد چيلر تراكمي
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به خدمات پشتيباني از دكل هاي حفاري ميادين نفتي غرب در سه استان كرمانشاه، لرستان و ايلام
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به تعمير و مرمت جاده ارتباطي سه راهي سومار به واحد بهره برداري نفت شهر
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 420/ 94مربوط به نگهباني از اموال و اماكن شركت بهره برداري نفت و گاز غرب مطابق اسناد مناقصه
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به نگهباني از اموال و اماكن شركت بهره برداري نفت و گاز غرب مطابق اسناد مناقصه
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به پوشش كاري خط لوله انتقال نفت زيرزميني 16 اينچ دهلران– چشمه خوش
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد مواد كاهش دهنده اصطكاك (DRA)
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به تامين خودروهاي استيجاري در ستاد كرمانشاه، چشمه خوش، دهلران و سركان
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به تامين خودروهاي استيجاري در منطقه عملياتي نفت شهر و تنگ بيجار
راهبري تاسيسات برق، تعمير و نگهداري پيشگيرانه و راهبري تيم هاي تعمير اضطراري
خدمات تامين تيم هاي تعميرات اضطراري خطوط لوله نفت و تسهيلات سرچاهي
پوشش كاري خط لوله انتقال نفت زيرزميني 16 اينچ دهلران– چشمه خوش
مناقصه عمومي مربوط به خريد و نصب كفپوش ورزشي
مناقصه عمومي مربوط به خريد نوار عايق سرد و پرايمر
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد لوله ً36
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به جابجايي هاي ادوات و مواد مورد نياز دكل هاي حفاري
مناقصه عمومي دو مرحله اي مربوط به خريد شيرآلات
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به خدمات بازرسي و حفاظت فني در مناطق عملياتي شركت بهره برداري نفت وگاز غرب
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به خدمات تامين غذا و اتاقدار در منطقه عملياتي نفت شهر
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به تعميرات اساسي واحد بهره برداري دهلران
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به تعميرات اساسي واحد نمك زدايي چشمه خوش
مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به نگهباني از اموال و اماكن شركت بهره برداري نفت و گاز غرب مطابق اسناد مناقصه