اخبار:
اخبار:
انتصاب رئيس شوراي امر به معروف و نهي از منكر شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
رئيس شوراي امر به معروف و نهي از منكر شركت بهره برداري نفت و گاز غرب منصوب شد. با حكم عمران علي محمدي رئيس شوراي امر به معروف و نهي از منكر شركت نفت مناطق مركزي ايرا...
با امضای دومین قرارداد نفتی بر اساس الگوی جدید
تکلیف توسعه میدان‎های مشترک آبان و پایدار غرب مشخص شد قرارداد توسعه میدان‎های مشترک آبان و پایدار غرب، بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت زاروبژنف...
وزیر نفت:
افزایش تولید آبان و پایدار غرب ۴ میلیارد دلار درآمد برای ایران به همراه دارد وزیر نفت مذاکره برای امضای قرارداد بهبود برداشت از میدان‌های آبان و پایدار غرب را بس...
برگزاري دوره آموزشي عكاسي و فيلمبرداري براي كاركنان روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
دوره آموزشي عكاسي و فيلمبرداري براي كاركنان روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب برگزار شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با مسا...
paiam monaghese modiriat

                                                                                         نوبت اول

                                                                                       كد فراخوان: 1488076

monaghese

 

 

 

 

 

شركت ملي نفت ايران

شركت نفت مناطق مركزي ايران

شركت بـهره برداري نفت وگاز غرب (سهامي خاص)

 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي

به شماره 96/463 با موضوع غذا و اتاقداري چشمه خوش

نام و نشاني مناقصه گزار: شركت بهره برداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن پلاك 42 كدپستي 6714677745 دبيرخانه كميسيون مناقصات

نوع و كيفيت و كميت خدمات: تهيه، طبخ، سرو و توزيع سه وعده غذا، انجام خدمات اتاقداري و لباسشويي در منطقه عملياتي چشمه خوش واقع در استان ايلام- به مدت 12 ماه شمسي

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانتنامه بانكي يا اصل فيش واريز وجه نقد به مبلغ        3/023/867/620 ريال

آخرين مهلت ارسال اعلام آمادگي: 96/04/03

آخرين مهلت تكميل و ارسال فرم استعلام ارزيابي كيفي: 96/04/19

آخرين مهلت ارائه پيشنهاد: 1396/05/03تا ساعت 13:45

زمان گشايش پاكتها: 96/05/03 رأس ساعت 14:00

مبلغ برآورد اوليه مناقصه:85/193/381/000 ريال

محل تأمين اعتبار: منابع داخلي

پيش پرداخت: 15درصد مبلغ اوليه قرارداد

شرايط متقاضي :

نامه اعلام آمادگي رسمي كه پست الكترونيك (ايميل) متقاضي در آن ذكر شده باشد

ارائه گواهي تأييد صلاحيت معتبر مرتبط با موضوع مناقصه از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

داشتن تجربه و حسن سابقه در كارهاي قبلي و توان مالي

ارائه اساسنامه و آگهي تأسيس و آگهي آخرين تغييرات هئيت مديره

ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به سال 94

ارائه گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران

ارسال فرم تكميل شده استعلام ارزيابي كيفي به همراه لوح فشرده (CD) مدارك

تذكر: ارائه برابر با اصل شده مدارك فوق الذكر در يكي از دفاتر ثبت اسناد رسمي، توسط برنده مناقصه جهت انعقاد قرارداد الزاميست.

توضيحات: واجدين شرايط شركت در مناقصه اعلام آمادگي خود را تا تاريخ ذكر شده در بند 4 به آدرس پست الكترونيك
امور قراردادها ارسال نمايند.

 

تلفكس امور حقوقي و قراردادها

083-38374180 

مركز تلفن شركت بهره برداري نفت و گاز غرب

                       083-38370072

پست الكترونيك امور قراردادها

از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

سايت شركت بهره برداري نفت و گاز غرب

WWW.WOGPC.IR

 

 

 

 

 

 

 

 نوبت چاپ آگهي در روزنامه:

  نوبت اول: 1396/03/21

  نوبت دوم: 1396/03/24

 

                                             روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب