اخبار:
اخبار:
مهندس پاک نژاد معاون مدیر عامل در امور تولید شرکت ملی نفت ایران
چشم خوش زیر ذره بین سرمایه گذاران خارجی به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب معاون مدیر عامل در امور تولید شرکت ملی نفت ایران در جلسه ای که در...
برگزاري مراسم گراميداشت روز ملي ايمني و آتش نشاني و تقدير از فعالين حوزه HSE شركت بهره برداري نفت و...
مراسم گراميداشت روز ملي ايمني و آتش نشاني و تقدير از فعالين حوزه HSE شركت بهره برداري نفت و گاز غرب برگزارشد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز ...
گالری تصویر: بازدید مدیر تولید شرکت ملی نفت ایران از منطقه عملیاتی چشمه خوش
گالری تصویر: بازدید مدیر تولید شرکت ملی نفت ایران از منطقه عملیاتی چشمه خوش  
بازدید مدیر تولید شرکت ملی نفت ایران از منطقه عملیاتی چشمه خوش
مدیر تولید شرکت ملی نفت ایران از منطقه عملیاتی چشمه خوش بازدید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب مهندس پاک نژاد مدیر تولید شرکت ملی ن...
paiam monaghese modiriat

rahbar

president

vezarat-naft

markazi

naft-zagros

naft-shargh

vezarat

ostandari

shana

namayeshgah

mashaal

basij-ksh

 

گزارش تصویری

124

                                                                                         نوبت اول

                                                                                       كد فراخوان: 1488076

monaghese

 

 

 

 

 

شركت ملي نفت ايران

شركت نفت مناطق مركزي ايران

شركت بـهره برداري نفت وگاز غرب (سهامي خاص)

 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي

به شماره 96/463 با موضوع غذا و اتاقداري چشمه خوش

نام و نشاني مناقصه گزار: شركت بهره برداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن پلاك 42 كدپستي 6714677745 دبيرخانه كميسيون مناقصات

نوع و كيفيت و كميت خدمات: تهيه، طبخ، سرو و توزيع سه وعده غذا، انجام خدمات اتاقداري و لباسشويي در منطقه عملياتي چشمه خوش واقع در استان ايلام- به مدت 12 ماه شمسي

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانتنامه بانكي يا اصل فيش واريز وجه نقد به مبلغ        3/023/867/620 ريال

آخرين مهلت ارسال اعلام آمادگي: 96/04/03

آخرين مهلت تكميل و ارسال فرم استعلام ارزيابي كيفي: 96/04/19

آخرين مهلت ارائه پيشنهاد: 1396/05/03تا ساعت 13:45

زمان گشايش پاكتها: 96/05/03 رأس ساعت 14:00

مبلغ برآورد اوليه مناقصه:85/193/381/000 ريال

محل تأمين اعتبار: منابع داخلي

پيش پرداخت: 15درصد مبلغ اوليه قرارداد

شرايط متقاضي :

نامه اعلام آمادگي رسمي كه پست الكترونيك (ايميل) متقاضي در آن ذكر شده باشد

ارائه گواهي تأييد صلاحيت معتبر مرتبط با موضوع مناقصه از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

داشتن تجربه و حسن سابقه در كارهاي قبلي و توان مالي

ارائه اساسنامه و آگهي تأسيس و آگهي آخرين تغييرات هئيت مديره

ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به سال 94

ارائه گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران

ارسال فرم تكميل شده استعلام ارزيابي كيفي به همراه لوح فشرده (CD) مدارك

تذكر: ارائه برابر با اصل شده مدارك فوق الذكر در يكي از دفاتر ثبت اسناد رسمي، توسط برنده مناقصه جهت انعقاد قرارداد الزاميست.

توضيحات: واجدين شرايط شركت در مناقصه اعلام آمادگي خود را تا تاريخ ذكر شده در بند 4 به آدرس پست الكترونيك
امور قراردادها ارسال نمايند.

 

تلفكس امور حقوقي و قراردادها

083-38374180 

مركز تلفن شركت بهره برداري نفت و گاز غرب

                       083-38370072

پست الكترونيك امور قراردادها

از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

سايت شركت بهره برداري نفت و گاز غرب

WWW.WOGPC.IR

 

 

 

 

 

 

 

 نوبت چاپ آگهي در روزنامه:

  نوبت اول: 1396/03/21

  نوبت دوم: 1396/03/24

 

                                             روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب