اخبار:
اخبار:

پیام مستقیم به مدیرعامل


rahbar

president

vezarat-naft

markazi

naft-zagros

naft-shargh

vezarat

ostandari

shana

namayeshgah

mashaal

basij-ksh

 zanan

اطلاعیه

 farakhan monaghesegaran

                                                    نوبت اول

                                                 كد فراخوان: 3160875

monaghese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شركت ملي نفت ايران

شركت نفت مناطق مركزي ايران

شركت بـهره برداري نفت وگاز غرب (سهامي خاص)

 

 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 489/97

با موضوع پروژه : تعمیر و پوشش کاری خطوط لوله انتقال نفت زیر زمینی 18 و 12 و 16 اینچ دهلران- چشمه خوش و اهواز

 

نام و نشاني مناقصه گزار: شركت بهره برداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن پلاك 42 - كدپستي 6714677745 دبيرخانه كميسيون مناقصات (داخلي 2522)

نوع و كيفيت و كميت خدمات: تعميرات و پوشش كاري در دو مسير متفاوت به طول 54 و 153 كيلومتر شامل خاكبرداري و كانال كني بصورت ماشيني و دستي- خاكريزي بصورت ماشيني- برداشتن پوششهاي قديمي و تميز كاري وشستشو با وايت اسپريت - تهيه مسباره و اجراي زنگ زدایی و آماده سازی سطح-تهیه نوار عایق سفید و سیاه - اجرای نوار پیچی لوله ها - برشكاري، جوشكاري و پرتونگاري روي خطوط لوله 12، 16 و 18 اينچ ، بورينگ جهت عبور خط لوله از زير جاده ، اجراي پودر كد ولد جهت خطوط لوله مي باشد. تهيه کالا، ماشين آلات، لوازم و ابزار كار و تجهيزات ايمني و ...

محل و مدت اجراي خدمات: محل انجام پروژه واحد بهره برداري چشمه خوش تا دهلران و چشمه خوش تا اهواز با دماي هوا از 5 تا 55 درجه سانتيگراد در طول سال متغير مي باشد. منطقه داراي شرايط خاص مرزي و نظامي بوده و تردد در آن تحت شرايط ويژه و با صدوربرگه تردد امكان پذير است . مدت انجام خدمات فوق 18 ماه شمسی می باشد.

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: تضمين معتبر يا اصل فيش واريز وجه نقد به مبلغ 2/496/305/228 ريال

آخرين مهلت ارسال مدارك و رزومه كاري: تا يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت دوم

مبلغ برآورد اوليه مناقصه: برآورد تقريبي پروژه 58/815/261/414 ريال مي باشد .

محل تامين اعتبار: منابع داخلي

پيش پرداخت : به ميزان پانزده درصد نرخ پيشنهادي پيمانكار برنده در مقابل اخذ ضمانتنامه بانكي

شرايط متقاضي :

نامه اعلام آمادگي رسمي كه پست الكترونيك (ايميل) متقاضي، تلفن همراه مدير عامل و تلفكس شركت در آن ذكر شده باشد

داشتن حداقل پايه 5 در نفت و گاز یا داشتن حداقل پایه 4 رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا معاونت امور عمراني استانداري ها

ارائه اساسنامه و آگهي تاسيس و آگهي آخرين تغييرات هئيت مديره

داشتن صورت هاي مالي حسابرسي شده معتبر منتهي به سال 95

داشتن تجربه كافي و مرتبط باموضوع مناقصه

دارا بودن امكانات ، ماشين آلات ، نيروي متخصص

ارائه گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران/ نامه تائيد صلاحيت ايمني موقت صادره از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي

ارسال فرم تكميل شده استعلام ارزيابي كيفي به همراه لوح فشرده (CD) مدارك

تذكر:

مناقصه گر بايد فرم تكميل شده استعلام ارزيابي كيفي تا مهلت ذكر شده در همان فرم به همراه لوح فشرده (CD) مدارك به دبيرخانه كميسيون تحويل دهد.

به مداركي كه بعد از مهلت مقرر و يا بصورت ناقص ارسال ميگردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تبصره: در صورت عدم ارائه گواهي صلاحيت ايمني يا نامه تائيد صلاحيت ايمني موقت از اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي و صورت هاي مالي حسابرسي شده معتبر، كليه مناقصه گراني كه حائز امتياز لازم گرديده اند فرصت دارند تا مدت 2 روز قبل از بازگشايي پاكات نسبت به تحويل مدارك مذكور به دبيرخانه كميسيون مناقصات اقدام نمايند.

ارائه برابر با اصل شده مدارك فوق الذكر در يكي از دفاتر ثبت اسناد رسمي، توسط برنده مناقصه جهت انعقاد قرارداد الزاميست.

مناقصه گران بايد :

نامه اعلام آمادگي خود را در سربرگ رسمي شركت، كه در آن پست الكترونيك (ايميل) متقاضي( جهت ارسال فرم استعلام ارزيابي كيفي توسط مناقصه گزار )، تلفن همراه مدير عامل و تلفكس شركت درج شده باشد،تا مهلت ذكر شده در بند 5 به آدرس پست الكترونيك امور قراردادها ارسال نمايند.

با مركز تلفن تماس گرفته و از طريق داخلي 2218 تاييديه اعلام آمادگي خود را از امور قراردادها دريافت نمايند.

 

تلفكس امور حقوقي و قراردادها

083-38374180

مركز تلفن شركت بهره برداري نفت و گاز غرب

083-38370072

پست الكترونيك امور قراردادها

از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

سايت شركت بهره برداري نفت و گاز غرب

WWW.WOGPC.IR

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ چاپ آگهي در روزنامه:

نوبت اول: 1397/02/29

نوبت دوم: 1397/03/01

                                

                                                       روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب