اخبار:
اخبار:
گزارش تصویری: جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب برگزار شد.
جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب برگزار شد. به گزارش روابط عمومی با حضور مهندس حاتمی و مهندس ناصری پور مدیران عامل و نیز مدیران و کارشنا...
ديدار مديران شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با خانواده معظم شهيد كوهسار حيدري
مديران شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با خانواده معظم شهيد كوهسار حيدري ديدار و گفت و گو نمودند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب مهندس نا...
حضور شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب درایلام
شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب در ایلام حضور یافت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب آئین افتتاح نم...
در پي بارش شدید نزولات جوی در مناطق عملیاتی غرب کشور:
برگزاري جلسه مديريت مديريت بحران در شركت بهره برداري نفت و گاز غرب به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با توجه به بارش شدید نزولات جوی در من...
paiam monaghese modiriat
sem

                                                                           نوبت اول

                                                                                   كد فراخوان: 3161704

monaghese

 

 

 

 

 

شركت ملي نفت ايران

شركت نفت مناطق مركزي ايران

شركت بـهره برداري نفت وگاز غرب (سهامي خاص)

 

 

 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله ­اي با ارزيابي كيفي به شماره 490/97

با موضوع خدمات اداري و عمومي در ستاد كرمانشاه و مجتمع تندگويان و مناطق عملياتي

 

نام و نشاني مناقصه گزار: شركت بهره ­برداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن پلاك 42 - كدپستي 6714677745 دبيرخانه كميسيون مناقصات (داخلي 2522)

نوع و كيفيت و كميت خدمات:خدمات اداري شامل منشي و ماشين­ نويسي، امور دفتري، بايگاني، نامه ­رساني و خدمات عمومي شامل آبدارخانه و تنظيفات، تعمير و نگهداري تأسيسات و ساختمان­ها، جوشكار و آهنگر، نقاش، بنا، برقكار، بهيار، انبارداري، اپراتوري و ديسپچينگ مرکز تلفن و متصدي خدمات ترابری و خدمات آتش­نشاني در استانهاي كرمانشاه، ايلام و لرستان (تنگ بيجار، نفت شهر، چشمه­خوش، دهلران، سركان و ستاد كرمانشاه)

محل و مدت اجراي خدمات: در ستاد كرمانشاه و مجتمع تندگويان و مناطق عملياتي نفت شهر/تنگ بيجار- چشمه خوش/دهلران/سركان به مدت 12 ماه شمسي

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:ضمانتنامه بانكي يا اصل فيش واريز وجه نقد به مبلغ 3/725/000/000 ريال

آخرين مهلت ارسال نامه اعلام آمادگي:تا يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت دوم

مبلغ برآورد اوليه مناقصه:برآورد تقريبي پروژه 120/214/151/973 ريال مي­باشد.

محل تأمين اعتبار:منابع داخلي

پيش پرداخت: به ميزان پانزده درصد نرخ پيشنهادي پيمانكار برنده در مقابل اخذ ضمانتنامه بانكي

شرايط متقاضي:

ارائه گواهي تأييد صلاحيت معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

ارائه اساسنامه و آگهي تأسيس و آگهي آخرين تغييرات هئيت مديره

ارائه صورت­هاي مالي حسابرسي شده معتبر منتهي به سال 95

داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه

ارائه گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران/ نامه تأييد صلاحيت ايمني موقت

تبصره: در صورت عدم ارائه گواهي صلاحيت ايمني يا نامه تأييد صلاحيت ايمني موقت از اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي و صورت­هاي مالي حسابرسي شده معتبر، كليه مناقصه­گراني كه حائز امتياز لازم گرديده­اند فرصت دارند تا 2 روز قبل از بازگشايي پاكات نسبت به تحويل مدارك مذكور به دبيرخانه كميسيون مناقصات اقدام نموده و رسيد دريافت نمايند.

از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط در بند 9 دعوت به عمل مي­آيد بلافاصله پس از چاپ آگهي نوبت اول و حداكثر هفت روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم جهت اخذ فرم استعلام ارزيابي كيفي و فايل راهنما به آدرس اينترنتي WWW.WOGPC.IRقسمت سامانه الكترونيكي مناقصات مراجعه و ثبت نام نمايند و پس از دريافت كد كاربري و رمز عبور مي­بايست نسبت به بارگذاري نامه اعلام آمادگي و فرم استعلام ارزيابي كيفي تكميل شده به همراه مدارك مورد نياز مندرج در فايل راهنما، تا تاريخ ذكر شده در همان فرم اقدام نمايند.

ضمناً مناقصه گر بايد صرفاً اصل فرم استعلام ارزيابي كيفي تكميل شده را تا مهلت ذكر شده به آدرس مناقصه­گزار مندرج در بند يك (دبيرخانه كميسيون) تحويل نمايند. لازم به توضيح است كه پس از ارزيابي كيفي، مناقصه­گران واجد شرايط مي توانند اسناد مناقصه را از سايت مذكور دريافت نمايند.

بديهي است :

به مداركي كه بعد از مهلت مقرر و يا به صورت ناقص ارسال مي­گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد و هيچ­گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

ارائه اصل و تصوير برابر با اصل شده مدارك فوق­الذكر در يكي از دفاتر ثبت اسناد رسمي، توسط برنده مناقصه جهت انعقاد قرارداد الزاميست.

 

 

تلفكس امور حقوقي و قراردادها

083-38374180

مركز تلفن شركت بهره­ برداري نفت و گاز غرب

كارشناس امور حقوقي

كارشناس امور قراردادها

083-38370072

2213   داخلي

2218   داخلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ چاپ آگهي در روزنامه:

 

نوبت اول: 1397/03/02      

 

 

نوبت دوم: 1397/03/05

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب