اخبار:
اخبار:
پیام تسلیت مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بمناسبت فرا رسیدن ماه محرم
پیام تسلیت مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بمناسبت فرا رسیدن ماه محرم به گزارش روابط عمومی مهندس رامین حاتمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بمناسبت فرا ...
پايان موفقيت آميز تعميرات اساسي سركان
تعميرات اساسي سركان پايان يافت. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با همت و تلاش مهندسان شركت در ستاد و مناطق عملياتي و بدون برون سپاري و ...
پیام تبریک مهندس حاتمی مدیر عامل نفت مرکزی به مناسبت فرا رسیدن دهه ولایت
پیام تبریک مهندس حاتمی مدیر عامل نفت مرکزی به مناسبت فرا رسیدن دهه ولایت به گزارش روابط عمومی مهندس حاتمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در پیامی به مناسبت ف...
برگزاري جلسه بازنگري مديريت سيستم مديريت يكپارچه(IMS) در شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
جلسه بازنگري مديريت سيستم مديريت يكپارچه در شركت بهره برداري نفت و گاز غرب برگزار شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب جلسه بازنگري مدير...
paiam monaghese modiriat
sem

                                             نوبت اول

                                               كد فراخوان: 3161755

monaghese

 

 

 

 

 

 

 

شركت ملي نفت ايران

شركت نفت مناطق مركزي ايران

شركت بـهره برداري نفت وگاز غرب (سهامي خاص)

 

 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 491/97

با موضوع خدمات تأمين غذا و اتاقداري در منطقه عملياتي دهلران

 

 

نام و نشاني مناقصه ­گزار: شركت بهره ­برداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن پلاك 42 - كدپستي 6714677745 دبيرخانه كميسيون مناقصات (داخلي 2522)

نوع و كيفيت و كميت خدمات:تهيه، طبخ، سرو و توزيع سه وعده غذا، انجام خدمات اتاقداري و لباسشويي در منطقه عملياتي دهلران.

محل و مدت اجراي خدمات: در منطقه عملياتي دهلران واقع در استان ايلام به مدت 12 ماه شمسي.

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:ضمانتنامه بانكي يا اصل فيش واريز وجه نقد به مبلغ1/690/000/000 ريال.

آخرين مهلت ارسال نامه اعلام آمادگي:تا يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت دوم.

مبلغ برآورد اوليه مناقصه:برآورد تقريبي پروژه 33/800/000/000 ريال مي­باشد.

محل تأمين اعتبار:منابع داخلي

پيش پرداخت: به ميزان پانزده درصد نرخ پيشنهادي پيمانكار برنده در مقابل اخذ ضمانتنامه بانكي

شرايط متقاضي:

ارائه گواهي تأييد صلاحيت معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

ارائه اساسنامه و آگهي تأسيس و آگهي آخرين تغييرات هئيت مديره

ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده معتبر منتهي به سال 95

داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه

ارائه گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران/ نامه تأييد صلاحيت ايمني موقت

تبصره: در صورت عدم ارائه گواهي صلاحيت ايمني يا نامه تأييد صلاحيت ايمني موقت از اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي و صورت­هاي مالي حسابرسي شده معتبر، كليه مناقصه­گراني كه حائز امتياز لازم گرديده­ اند فرصت دارند تا 2 روز قبل از بازگشايي پاكات نسبت به تحويل مدارك مذكور به دبيرخانه كميسيون مناقصات اقدام نموده و رسيد دريافت نمايند.

از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط در بند 9 دعوت بعمل مي آيد بلافاصله پس از چاپ آگهي نوبت اول و حداكثر هفت روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم جهت اخذ فرم استعلام ارزيابي كيفي و فايل راهنما به آدرس اينترنتي WWW.WOGPC.IR قسمت سامانه الكترونيكي مناقصات مراجعه و ثبت نام نمايند و پس از دريافت كد كاربري و رمز عبور مي­ بايست نسبت به بارگذاري نامه اعلام آمادگي و فرم استعلام ارزيابي كيفي تكميل شده به همراه مدارك مورد نياز مندرج در فايل راهنما، تا تاريخ ذكر شده در همان فرم اقدام نمايند.

ضمناً مناقصه­ گر بايد صرفاً اصل فرم استعلام ارزيابي كيفي تكميل شده را تا مهلت ذكر شده به آدرس مناقصه­ گزار مندرج در بند يك (دبيرخانه كميسيون) تحويل نمايند. لازم به توضيح است كه پس از ارزيابي كيفي، مناقصه­ گران واجد شرايط مي­توانند اسناد مناقصه را از سايت مذكور دريافت نمايند.

بديهي است :

به مداركي كه بعد از مهلت مقرر و يا بصورت ناقص ارسال مي­گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد و هيچ­گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

ارائه اصل و تصوير برابر با اصل شده مدارك فوق­ الذكر در يكي از دفاتر ثبت اسناد رسمي، توسط برنده مناقصه جهت انعقاد قرارداد الزاميست.

 

تلفكس امور حقوقي و قراردادها

083-38374180

مركز تلفن شركت بهره برداري نفت و گاز غرب

كارشناس امور حقوقي

كارشناس امور قراردادها

083-38370072

2213     داخلي

2218   داخلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ چاپ آگهي در روزنامه:

نوبت اول: 1397/03/05        

نوبت دوم: 1397/03/08

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب