اخبار:
اخبار:
گزارش تصویری: جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب برگزار شد.
جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب برگزار شد. به گزارش روابط عمومی با حضور مهندس حاتمی و مهندس ناصری پور مدیران عامل و نیز مدیران و کارشنا...
ديدار مديران شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با خانواده معظم شهيد كوهسار حيدري
مديران شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با خانواده معظم شهيد كوهسار حيدري ديدار و گفت و گو نمودند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب مهندس نا...
حضور شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب درایلام
شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب در ایلام حضور یافت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب آئین افتتاح نم...
در پي بارش شدید نزولات جوی در مناطق عملیاتی غرب کشور:
برگزاري جلسه مديريت مديريت بحران در شركت بهره برداري نفت و گاز غرب به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با توجه به بارش شدید نزولات جوی در من...
paiam monaghese modiriat
sem

                                                                               نوبت اول

                                                                               كد فراخوان: 3165079

 

monaghese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شركت ملي نفت ايران

شركت نفت مناطق مركزي ايران

شركت بـهره برداري نفت وگاز غرب (سهامي خاص)

آگهي تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي با ارزيابي كيفي

1) شماره و موضوع مناقصه:مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 83ك/ت/96 مربوط به خريدLBV

2) نام و نشاني مناقصه گزار: شركت بهره برداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن پلاك 42 - كدپستي 6714677745   دبيرخانه كميسيون مناقصات

3) نوع و كيفيت و كميت خدمات:

monaghese 83k

 

4) نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانتنامه معتبر بانكي يا واريز وجه نقد به مبلغ 1.500.000.000 ريال.

5) آخرين مهلت ارسال نامه اعلام آمادگي: تا يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت دوم

6) مبلغ برآورد اوليه و تقريبي مناقصه و محل تامين اعتبار:30/000/000/000ريال- بودجه سرمايه اي

7) پيش پرداخت: به ميزان 25 درصد مبلغ اوليه قررداد، در مقابل ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر

8) شرايط متقاضي: داشتن توان مالي، تجربه كافي و مرتبط، حسن سابقه، ظرفيت توليد (جهت توليد كنندگان كالا)، ثبت در سامانه الكترونيك خريد كالاي وزارت نفت (EP)، ارائه گواهي نظام تضمين كيفيت و همچنين اساسنامه، آگهي آخرين تغييرات و صورت­هاي مالي حسابرسي­ شده منتهي به سال 95 يا 96.

  1. الف)اشخاص حقوقي واجد شرايط بايد بلافاصله پس از چاپ آگهي نوبت اول و حداكثر هفت روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم جهت اخذ اسناد مناقصه به سامانه الكترونيكي مناقصات به آدرس اينترنتي مراجعه و ثبت نام نمايند ب)پس از دريافت كد كاربري و رمز عبور مي بايست نسبت به بارگذاري نامه اعلام آمادگي و دريافت فرم استعلام ارزيابي كيفي حداكثر تا تاريخ ذكر شده در رديف 5 در سامانه اقدام نمايند ج)پس از دريافت فرم استعلام ارزيابي كيفي از سامانه نسبت به چاپ آن اقدام و مطابق راهنماي تكميل فرم استعلام ارزيابي كيفي تكميل و تا تاريخ مشخص شده در فرم استعلام ارزيابي كيفي، تحويل دبيرخانه كميسيون نمايند د)تاريخ گشايش پاكات مالي متعاقباً در اسناد مناقصه به مناقصه گران واجد شرايط اعلام خواهد شد.

* ارائه اصل و تصوير برابر با اصل شده مدارك فوق الذكر توسط برنده مناقصه در يكي از دفاتر ثبت اسناد رسمي جهت انعقاد قرارداد الزاميست.

* شماره هاي تماس: تلفكس اداره تداركات كالا 38381623-083 / مركز تلفن 38370072-083 كارشناس مناقصات (داخلي 2143) / كارشناس مناقصات (داخلي 2145) / دبيرخانه كميسيون مناقصات (داخلي 2522)

تاريخ چاپ آگهي در روزنامه:

نوبت اول: 1397/03/29

نوبت دوم: 1397/04/05

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب