اخبار:
اخبار:
گزارش تصویری: جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب برگزار شد.
جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب برگزار شد. به گزارش روابط عمومی با حضور مهندس حاتمی و مهندس ناصری پور مدیران عامل و نیز مدیران و کارشنا...
ديدار مديران شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با خانواده معظم شهيد كوهسار حيدري
مديران شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با خانواده معظم شهيد كوهسار حيدري ديدار و گفت و گو نمودند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب مهندس نا...
حضور شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب درایلام
شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب در ایلام حضور یافت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب آئین افتتاح نم...
در پي بارش شدید نزولات جوی در مناطق عملیاتی غرب کشور:
برگزاري جلسه مديريت مديريت بحران در شركت بهره برداري نفت و گاز غرب به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با توجه به بارش شدید نزولات جوی در من...
paiam monaghese modiriat
sem

                                                                 نوبت اول

                                                             كد فراخوان: 3166525

monaghese

 

 

 

 

 

 

شركت ملي نفت ايران

شركت نفت مناطق مركزي ايران

شركت بـهره برداري نفت وگاز غرب (سهامي خاص)

آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي

عنوان مزايده: مزايده عمومي يك مرحله­اي شماره 1ك/97 مربوط به فروش اسلج و مواد زائد نفتي

مزايده­گزار: شركت بهره­برداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن- پلاك42، كدپستي 6714677745 ، شماره تماس 08338370072 (داخلي 2143و 2145)، نمابر 08338381623

نوع، كميت، كيفيت كالا و خدمات:

             

   
       

فروش اسلج (مواد هيدرو كربني زائد موجود در گودال هاي سوخت )

   

به همراه كليه عمليات تخليه گودال ها ، بارگيري و حمل

   

به مقدار تقريبي 5800 بشكه

   

           

   
   

 

                                                                                

قيمت پايه كالا (ارزش برآوردي) : 15.400.000.000 ريال

تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 770.000.000 ريال به صورت ضمانت نامه معتبر بانكي يا ساير ضمانتنامه­هاي مندرج در قانون برگزاري مناقصه و مزايده

مدت اعتبار پيشنهادها: 60 روز از زمان گشايش پاكات

شرايط متقاضي جهت اشخاص حقوقي: ارائه اساسنامه، آگهي آخرين تغييرات، آگهي تأسيس و مجوز بازيافت و امحاء از سازمان محيط زيست

شرايط متقاضي جهت اشخاص حقيقي: ارائه مدارك هويتي و مجوز بازيافت و امحاء از سازمان محيط زيست.

از واجدين شرايط شركت در مزايده دعوت مي­گردد پس از انتشار نوبت اول آگهي، تا 7 روز پس از انتشار نوبت دوم، مدارك خود را از طريق پست پيشتاز به دبيرخانه كميسيون مناقصات شركت نفت و گاز غرب ارسال و تأييديه دريافت نمايند.متعاقباً اسناد مزايده از طريق پست الكترونيك (ايميل) به آدرس مناقصه­گراني كه داراي شرايط مزبور هستند ارسال مي­گردد. مهلت تحويل پاكات پيشنهاد مالي ساعت 13:45 روز يكشنبه مورخ 1397/05/14بوده و جلسه گشايش پاكات رأس ساعت 14 همان روز در سالن جلسات شركت برگزار مي­گردد. همچنين كليه مزايده­گران مي­بايست جهت آگاهي از كميت و كيفيت كالا در تاريخ 97/05/07 رأس ساعت 10 صبح در منطقه چشمه­خوش در جلسه سايت ويزيت حضور يابند.

نوبت چاپ آگهی در روزنامه:

نوبت اول: 1397/04/12           

نوبت دوم: 1397/04/19

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب