اخبار:
اخبار:
حضور کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در راهپیمایی عظیم ۱۳ آبان
همزمان با راهپیمایی گسترده ملت بزرگ ایران، حضورکارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در اجتماع بزرگ 13 آبان به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز...

شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب اقدام به برپایی موکب و پذیرایی از زوار اربعین حسینی(ع) در محل یادمان شهدای مرصاد نمود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت بهره برداری ...
ادامه برگزاري دوره هاي روانشناسي و مشاوره در شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
خدمات مشاوره و روانشناسي در ستاد، شهر ایلام و مناطق عملياتي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب تداوم يافت. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب، ...
انجام تعميرات اساسي پمپ هاي مناطق عملياتي با همت و تلاش متخصصان شركت
تعميرات اساسي پمپ هاي مناطق عملياتي با همت و تلاش متخصصان شركت بهره برداري نفت و گاز غرب پايان يافت. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با ...
paiam monaghese modiriat
sem

                                                           نوبت سوم

                                                             کد فراخوان: 3165079

                                                             شماره مجوز: 1397/1615

monaghese

 

 

 

شركت ملي نفت ايران

شركت نفت مناطق مركزي ايران

شركت بـهره برداري نفت وگاز غرب (سهامي خاص)

آگهي تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي با ارزيابي كيفي

1) عنوان مناقصه: مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 83ك/ت/96 مربوط به خريدLBV

2) مناقصه گزار: شركت بهره برداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن – پلاك 42 - كدپستي 6714677745   – شماره تماس 08338370072(داخلي 2143 و 2145)، نمابر 08338381623

3) نوع و كيفيت و كميت کالا:

lbv1

 

 

4) مبلغ برآورد اوليه: 30/000/000/000 ريال، از محل بودجه سرمايه اي

5) تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 1.500.000.000 ريال به صورت نقدی، ضمانتنامه معتبر بانكي یا سایر ضمانت نامه های مندرج در قانون برگزاری مناقصات

6) پیش پرداخت: به ميزان 25 درصد مبلغ اوليه قررداد، در مقابل ارائه تضمین معتبر

7) مدت اعتبار پیشنهادها: 90 روز از زمان گشایش پاکات مرحله اول

8) شرايط متقاضي: داشتن توان مالي، تجربه كافي و مرتبط، حسن سابقه، ظرفيت توليد (جهت توليد كنندگان كالا)، ارائه گواهي نظام تضمين كيفيت و همچنين اساسنامه، آگهي آخرين تغييرات، آگهی تاسیس

از واجدین شرایط شرکت در مناقصه دعوت می گردد، حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی، در خواست خود را از طریق نمابر 08338381623 به اداره تدارکات کالا ارسال و تاییدیه دریافت نمایند. پس از پایان مهلت دریافت درخواست ها، فرم استعلام ارزیابی کیفی یک روز پس از پایان مهلت اعلام آمادگی از طریق پست الکترونیک در اختیار متقاضیان حضور در مناقصه قرار خواهد گرفت. متعاقبا اسناد مناقصه از همان طریق به آدرس الکترونیک مناقصه گرانی که امتیاز ارزیابی کیفی لازم را کسب نموده اند ارسال می گردد. مهلت تحویل و تاریخ گشایش پاکات فنی و مالی متعاقبا طی دعوت نامه شرکت در مناقصه به اطلاع خواهد رسید.

تاريخ چاپ آگهي در روزنامه:

نوبت سوم: 1397/04/19

نوبت چهارم: 1397/04/26

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب