اخبار:
اخبار:
پیام تسلیت مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بمناسبت فرا رسیدن ماه محرم
پیام تسلیت مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بمناسبت فرا رسیدن ماه محرم به گزارش روابط عمومی مهندس رامین حاتمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بمناسبت فرا ...
پايان موفقيت آميز تعميرات اساسي سركان
تعميرات اساسي سركان پايان يافت. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با همت و تلاش مهندسان شركت در ستاد و مناطق عملياتي و بدون برون سپاري و ...
پیام تبریک مهندس حاتمی مدیر عامل نفت مرکزی به مناسبت فرا رسیدن دهه ولایت
پیام تبریک مهندس حاتمی مدیر عامل نفت مرکزی به مناسبت فرا رسیدن دهه ولایت به گزارش روابط عمومی مهندس حاتمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در پیامی به مناسبت ف...
برگزاري جلسه بازنگري مديريت سيستم مديريت يكپارچه(IMS) در شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
جلسه بازنگري مديريت سيستم مديريت يكپارچه در شركت بهره برداري نفت و گاز غرب برگزار شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب جلسه بازنگري مدير...
paiam monaghese modiriat
sem

                                                           نوبت سوم

                                                             کد فراخوان: 3165079

                                                             شماره مجوز: 1397/1615

monaghese

 

 

 

شركت ملي نفت ايران

شركت نفت مناطق مركزي ايران

شركت بـهره برداري نفت وگاز غرب (سهامي خاص)

آگهي تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي با ارزيابي كيفي

1) عنوان مناقصه: مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 83ك/ت/96 مربوط به خريدLBV

2) مناقصه گزار: شركت بهره برداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن – پلاك 42 - كدپستي 6714677745   – شماره تماس 08338370072(داخلي 2143 و 2145)، نمابر 08338381623

3) نوع و كيفيت و كميت کالا:

lbv1

 

 

4) مبلغ برآورد اوليه: 30/000/000/000 ريال، از محل بودجه سرمايه اي

5) تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 1.500.000.000 ريال به صورت نقدی، ضمانتنامه معتبر بانكي یا سایر ضمانت نامه های مندرج در قانون برگزاری مناقصات

6) پیش پرداخت: به ميزان 25 درصد مبلغ اوليه قررداد، در مقابل ارائه تضمین معتبر

7) مدت اعتبار پیشنهادها: 90 روز از زمان گشایش پاکات مرحله اول

8) شرايط متقاضي: داشتن توان مالي، تجربه كافي و مرتبط، حسن سابقه، ظرفيت توليد (جهت توليد كنندگان كالا)، ارائه گواهي نظام تضمين كيفيت و همچنين اساسنامه، آگهي آخرين تغييرات، آگهی تاسیس

از واجدین شرایط شرکت در مناقصه دعوت می گردد، حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی، در خواست خود را از طریق نمابر 08338381623 به اداره تدارکات کالا ارسال و تاییدیه دریافت نمایند. پس از پایان مهلت دریافت درخواست ها، فرم استعلام ارزیابی کیفی یک روز پس از پایان مهلت اعلام آمادگی از طریق پست الکترونیک در اختیار متقاضیان حضور در مناقصه قرار خواهد گرفت. متعاقبا اسناد مناقصه از همان طریق به آدرس الکترونیک مناقصه گرانی که امتیاز ارزیابی کیفی لازم را کسب نموده اند ارسال می گردد. مهلت تحویل و تاریخ گشایش پاکات فنی و مالی متعاقبا طی دعوت نامه شرکت در مناقصه به اطلاع خواهد رسید.

تاريخ چاپ آگهي در روزنامه:

نوبت سوم: 1397/04/19

نوبت چهارم: 1397/04/26

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب