اخبار:
اخبار:
حضور کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در راهپیمایی عظیم ۱۳ آبان
همزمان با راهپیمایی گسترده ملت بزرگ ایران، حضورکارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در اجتماع بزرگ 13 آبان به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز...

شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب اقدام به برپایی موکب و پذیرایی از زوار اربعین حسینی(ع) در محل یادمان شهدای مرصاد نمود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت بهره برداری ...
ادامه برگزاري دوره هاي روانشناسي و مشاوره در شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
خدمات مشاوره و روانشناسي در ستاد، شهر ایلام و مناطق عملياتي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب تداوم يافت. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب، ...
انجام تعميرات اساسي پمپ هاي مناطق عملياتي با همت و تلاش متخصصان شركت
تعميرات اساسي پمپ هاي مناطق عملياتي با همت و تلاش متخصصان شركت بهره برداري نفت و گاز غرب پايان يافت. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با ...
paiam monaghese modiriat
sem

                                                             نوبت سوم

                                                                                  کد فراخوان: 3175564

monaghese

 

 

 

 

 

 

 

شركت ملي نفت ايران

شركت نفت مناطق مركزي ايران

شركت بـهره برداري نفت وگاز غرب (سهامي خاص)

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده

1-        شماره و موضوع مناقصه: پروژه تعمير و نگهداشت ابنيه فني و صنعتي منطقه عملياتي نفت شهر و تنگ بيجار با شماره 498/97

2-        نام و نشاني مناقصه گزار: شركت بهره برداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن پلاك 42 - كدپستي 6714677745   دبيرخانه كميسيون مناقصات

3-        نوع و كيفيت و كميت خدمات:پروژه تعمير و نگهداشت ابنيه فني و صنعتي منطقه عملياتي نفت شهر و تنگ بيجار (بنايي با سنگ لاشه، تهیه و اجرای بتن مسلح، تهیه و نصب اسکلت فلزی، تهیه و نصب سقف تیرچه بلوک، نمای سنگی و آجری، رنگ آمیزی، پلاستر کاری، بتن ریزی، زیرسازی و آسفالت، گچ کاری، تهیه و نصب درب و پنجره و فنس کشی و چاله کنی و... ، تهیه و نصب ادوات برقی از قبیل کلید و پریز و سیم کشی و تهیه و نصب ادوات روشنایی و کولر و... ، تهیه و نصب ادوات تأسیسات مکانیکی از قبیل شیرآلات و لوازم بهداشتی و لوله کشی و کابینت و... .

4-        محل و مدت اجراي خدمات:محل انجام خدمات منطقه عملياتي نفت شهر و تنگ بيجار به مدت 9 ماه شمسي

5-        نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانتنامه معتبر بانكي يا واريز وجه نقد به مبلغ 1/089/950/000 ريال

6-        آخرين مهلت ارسال نامه اعلام آمادگي:تا 3 روز پس از چاپ آگهي نوبت سوم

7-        مبلغ برآورد اوليه و تقريبي مناقصه و محل تأمين اعتبار:21/799/000/000 ريال- منابع داخلي

8-        پيش پرداخت: به ميزان پانزده درصد نرخ پيشنهادي پيمانكار برنده در مقابل ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر

9-        شرايط متقاضي:الف) داشتن حداقل پايه 5 ابنيه از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا معاونت امور عمراني استانداري ها ب) داشتن تجربه و حسن سابقه مرتبط با موضوع مناقصه ج) ارائه اساسنامه و آگهي تأسيس و آگهي آخرين تغييرات هئيت مديره د) ارائه گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران/ نامه تأیيد صلاحيت ايمني موقت.

10- نحوه شركت در مناقصه: الف) اشخاص حقوقي واجد شرايط بايد حداكثر 3 روز پس از چاپ اين آگهي (نوبت سوم) جهت اخذ اسناد مناقصه به سامانه الكترونيكي مناقصات به آدرس اينترنتي WWW.WOGPC.IR مراجعه و ثبت نام نمايند ب)پس از دريافت كد كاربري و رمز عبور مي بايست نسبت به بارگذاري نامه اعلام آمادگي در سامانه اقدام نمايند ج) تاريخ گشايش پاكات مالي متعاقباً در اسناد مناقصه به مناقصه گران واجد شرايط اعلام خواهد شد.

* مناقصه گراني كه به هر علت موفق به ثبت نام در سامانه مذكور نگرديده اند مي­توانند نامه اعلام آمادگي و اسناد حقوقي برابر با اصل شده خود را در مهلت مقرر (مندرج در بند 10) به دبيرخانه كميسيون تحویل نمايند.

* به مداركي كه بعد از مهلت مقرر و يا بصورت ناقص ارسال مي­گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد و هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

* ارائه اصل و تصوير برابر با اصل شده مدارك فوق الذكر توسط برنده مناقصه در يكي از دفاتر ثبت اسناد رسمي جهت انعقاد قرارداد الزاميست.

* شماره هاي تماس: تلفكس امور حقوقي و قراردادها 38374180-083 / مركز تلفن 38370072-083 كارشناس امور حقوقي (داخلي 2213) / كارشناس امور قراردادها (داخلي 2218) / دبيرخانه كميسيون مناقصات (داخلي 2522)

تاریخ چاپ آگهی در روزنامه:

مرحله سوم: 1397/07/28

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب