اخبار:
اخبار:
راه اندازی پمپ دوفازی پایدار غرب
پمپ دوفازی پایدارغرب نصب و راه اندازی گرديد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب مهندس كاظمي مدير عمليات شركت با اعلام اين خبر گفت: با تلاش ...
برگزاري دومين جلسه كارگروه ارتقا سلامت اداري در شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
دومين جلسه كارگروه ارتقا سلامت اداري در شركت بهره برداري نفت و گاز غرب برگزار شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب دومين جلسه كارگروه ار...
گزارش تصويري- پاكسازي محيط زيست و جمع آوري زباله هاي اطراف منطقه عملياتي نفت شهر
زباله هاي اطراف منطقه عملياتي نفت شهر جمع آوري و پاكسازي شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب آقاي نادر فتاحي رئيس اداره ايمني، بهداشت و ...
پايان تعميرات اساسي واحد بهره برداري چشمه خوش در سال 97
تعميرات اساسي واحد بهره برداري چشمه خوش در سال 97 پايان يافت. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب مهندس ناصري پور مدير عامل شركت با اعلام اين ...
paiam monaghese modiriat
sem

                                                         نوبت سوم

                                                       کد فراخوان: 3175571

monaghese

 

 

 

 

 

 

 

 

شركت ملي نفت ايران

شركت نفت مناطق مركزي ايران

شركت بـهره برداري نفت وگاز غرب (سهامي خاص)

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده

1-   شماره و موضوع مناقصه: پروژه تعمير و مرمت ساختمانهاي مسكوني و اداري چشمه خوش و مهمانسراي دهلران با شماره 499/97

2-   نام و نشاني مناقصه گزار: شركت بهره برداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن پلاك 42 - كدپستي 6714677745   دبيرخانه كميسيون مناقصات

3-   نوع و كيفيت و كميت خدمات: پروژه تعمير و مرمت ساختمانهاي مسكوني و اداري چشمه خوش و مهمانسراي دهلران شامل (برچيدن سراميك، جدول، سرويسهاي بهداشتي، آسفالت، پنجره، شيرآلات و لوازم برقي، خاكبرداري، پي­كني و كوبيدن بستر خاك، سنگ چيني و بنايي با سنگ لاشه و ملات ماسه سيمان، شن­ريزي و قالب بندي و ميلگرد گذاري و بتن ريزي، تهيه و اجراي سقف تيرچه و آجركاري و تهيه و نصب جداول بتني پيش ساخته و بلوك سيماني، تهيه و نصب ورق فولادي گالوانيزه، دستك فلزي درب و پنجره آلومينيومي، اندودكاري گچ و خاك و گچ و سيمان، تهيه و نصب دربهاي چوبي، كاشي و سراميك، موزاييك، سنگ،كفپوش و ديوارپوش، رنگ آميزي و همچنين ادوات و تجهيزات برقي و مكانيكي مربوطه

4-   محل و مدت اجراي خدمات: محل انجام خدمات منطقه عملياتي چشمه خوش و دهلران به مدت 9 ماه شمسي

5-   نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانتنامه معتبر بانكي يا واريز وجه نقد به مبلغ 1/190/300/000 ريال

6-   آخرين مهلت ارسال نامه اعلام آمادگي: تا 3 روز پس از چاپ آگهي نوبت سوم

7-   مبلغ برآورد اوليه و تقريبي مناقصه و محل تأمين اعتبار:23/806/000/000 ريال- منابع داخلي

8-   پيش پرداخت: به ميزان پانزده درصد نرخ پيشنهادي پيمانكار برنده در مقابل ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر

9-   شرايط متقاضي:الف) داشتن حداقل پايه 5 ابنيه از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا معاونت امور عمراني استانداري­ها ب) داشتن تجربه و حسن سابقه مرتبط با موضوع مناقصه ج) ارائه اساسنامه و آگهي تأسيس و آگهي آخرين تغييرات هیئت مديره د) ارائه گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران/ نامه تأیيد صلاحيت ايمني موقت

10- نحوه شركت در مناقصه: الف)اشخاص حقوقي واجد شرايط بايد حداكثر 3 روز پس از چاپ اين آگهي (نوبت سوم) جهت اخذ اسناد مناقصه به سامانه الكترونيكي مناقصات به آدرس اينترنتي WWW.WOGPC.IR مراجعه و ثبت نام نمايند ب)پس از دريافت كد كاربري و رمز عبور مي بايست نسبت به بارگذاري نامه اعلام آمادگي در سامانه اقدام نمايند ج) تاريخ گشايش پاكات مالي متعاقباً در اسناد مناقصه به مناقصه گران واجد شرايط اعلام خواهد شد.

* مناقصه گراني كه به هر علت موفق به ثبت نام در سامانه مذكور نگرديده­اند مي­توانند نامه اعلام آمادگي و اسناد حقوقي برابر با اصل شده خود را در مهلت مقرر (مندرج در بند 10) به دبيرخانه كميسيون تحویل نمايند.

* به مداركي كه بعد از مهلت مقرر و يا بصورت ناقص ارسال مي­گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد و هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

* ارائه اصل و تصوير برابر با اصل شده مدارك فوق الذكر توسط برنده مناقصه در يكي از دفاتر ثبت اسناد رسمي جهت انعقاد قرارداد الزاميست.

* شماره هاي تماس: تلفكس امور حقوقي و قراردادها 38374180-083 / مركز تلفن 38370072-083 كارشناس امور حقوقي (داخلي 2213) / كارشناس امور قراردادها (داخلي 2218) / دبيرخانه كميسيون مناقصات (داخلي 2522)

تاریخ چاپ آگهی در روزنامه:

مرحله سوم: 1397/07/28

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب