اخبار:
اخبار:

rahbar

president

vezarat-naft

markazi

naft-zagros

naft-shargh

vezarat

ostandari

shana

namayeshgah

mashaal

basij-ksh

 

اطلاعیه

 farakhan monaghesegaran

                                                               نوبت اول

                                                             كد فراخوان: 3205932

  monaghese 

 

 

 

 

 

  شركت ملي نفت ايران

       شركت نفت مناطق مركزي ايران

       شركت بـهره برداري نفت وگاز غرب (سهامي خاص)

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي

1-  شماره و موضوع مناقصه: پروژه ایمن‌سازی مسیر سایت TCF تنگ‌بیجار به گنجوان به شماره 531/98

2-  نام و نشاني مناقصه گزار: شركت بهره برداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن پلاك 42 - كدپستي 6714677745   دبيرخانه كميسيون مناقصات

3-  نوع و كيفيت و كميت خدمات: پروژه شامل عملياتي از قبيل: تراشيدن ديواره كوه و پيش آمدگي آن به حجم حدود 47،300 هزار متر مكعب، بنايي با سنـگ لاشه و ملات ماسه سيمان 1:4 در پي حدود 1100 متر مكعب، بنايي با سنـگ لاشه در ديوار حدود 630 متر مكعب، تهيه مصالح، ساخـت و نصـب حفاظ جانبي راه (گاردريل) حدود 25000 كيلوگرم، تهيه مصالح فلزي پايه تابلوها و علايم راه حدود 1250 كيلوگرم، تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شکسته در حدود 160 متر مكعب، تهيه مصالح و خط‌کشي منقطع و متناوب در طولي حدود 5250 متر و تهيه مصالح خط‌کشي متصل و مداوم در طولي حدود 36750 متر، تراشيدن آسفالت با ماشين آسفالت‌بر 8000 متر مربع، قيرپاشي و آسفالت به مساحت 8000 متر مربع.

4-  محل و مدت اجراي خدمات: محل انجام خدمات (مناطق عملیاتی شرکت نفت و گاز غرب) - مدت اجرا 6 ماه شمسي

5-  نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانتنامه معتبر بانكي يا واريز وجه نقد به مبلغ 1/491/205/658 ريال

6-  آخرين مهلت ارسال نامه اعلام آمادگي:تا يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت دوم

7-  مبلغ برآورد اوليه و تقريبي مناقصه و محل تأمين اعتبار:29/824/113/153 ريال- منابع داخلي

8-  پيش پرداخت: به ميزان پانزده درصد نرخ پيشنهادي پيمانكار برنده در مقابل اخذ ضمانتنامه بانكي

9-شرايط متقاضي:

9-1-نامه اعلام آمادگي رسمي كه پست الكترونيك (ايميل) متقاضي، تلفن همراه مدير عامل و تلفكس شركت در آن ذكر شده باشد

9-2-داشتن حداقل پايه 5 راه از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاونت امور عمراني استانداري‌ها

9-3-ارائه اساسنامه و آگهي تأسيس و آگهي آخرين تغييرات هئيت مديره

9-4- داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه

9-5-دارا بودن امكانات، ماشين‌آلات، نيروي متخصص

9-6-ارائه گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران/ نامه تأييد صلاحيت ايمني موقت

     9-7-ارسال فرم تكميل شده استعلام ارزيابي كيفي به همراه لوح فشرده (CD) مدارك

10 - نحوه شركت در مناقصه: الف) اشخاص حقوقي واجد شرايط بايد بلافاصله پس از چاپ آگهي نوبت اول و حداكثر هفت روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم جهت اخذ اسناد مناقصه به سامانه الكترونيكي مناقصات به آدرس اينترنتي WWW.WOGPC.IR مراجعه و ثبت نام نمايند. ب) پس از دريافت كد كاربري و رمز عبور مي‌بايست نسبت به بارگذاري نامه اعلام آمادگي و دريافت فرم استعلام ارزيابي كيفي تا تاريخ ذكر شده در رديف 6 در سامانه اقدام نمايند. ج) پس از دريافت فرم استعلام ارزيابي كيفي از سامانه نسبت به چاپ آن اقدام و مطابق راهنماي تكميل فرم استعلام ارزيابي كيفي (پيوست) تكميل و تا پايان وقت اداري مندرج در فرم استعلام تحويل دبيرخانه كميسيون نمايند. د) تاريخ گشايش پاكات مالي متعاقباً در اسناد مناقصه به مناقصه‌گران واجد شرايط اعلام خواهد شد.

* مناقصه‌گراني كه به هر علت موفق به ثبت‌نام در سامانه مذكور نگرديده‌اند مي‌توانند نامه اعلام آمادگي خود را در مهلت مقرر به آدرس الكترونيك از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. ارسال نمايند. پس از پايان مهلت ذكر شده در بند 6 فرم استعلام ارزيابي كيفي براي مناقصه‌گران ارسال خواهد شد. سپس مناقصه‌گران بايد مطابق بند ج از رديف 10 اقدام نمايند.

* به مداركي كه بعد از مهلت مقرر و يا به صورت ناقص ارسال مي­گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد و هيچ‌گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

* ارائه اصل و تصوير برابر با اصل شده مدارك فوق‌الذكر توسط برنده مناقصه در يكي از دفاتر ثبت اسناد رسمي جهت انعقاد قرارداد الزاميست.

* شماره‌هاي تماس: تلفكس امور حقوقي و قراردادها 38374180-083 / مركز تلفن 38370072-083 / كارشناس امور حقوقي (داخلي 2213) / كارشناس امور قراردادها (داخلي 2218) / دبيرخانه كميسيون مناقصات (داخلي 2522)

نوبت چاپ آگهی در روزنامه:

نوبت اول چاپ: 1398/04/12       

نوبت دوم چاپ: 1398/04/15

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب