اخبار:
اخبار:
موفقیت شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در اخذ گواهینامه سیستم مدیریت انرژی
شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت انرژی شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب این شرکت به منظور بهبود مستم...
میدان‌های مشترک نفت مرکزی همگی تعیین تکلیف شده‌اند/ افزایش تولید ۷۰ درصدی میدان نفت‌شهر
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران: میدان‌های مشترک نفت مرکزی همگی تعیین تکلیف شده‌اند/ افزایش تولید ۷۰ درصدی میدان نفت‌شهر مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایرا...
تعهد به تولید تکلیفی نفت و گاز تحقق یافت
تعهد به تولید تکلیفی نفت و گاز تحقق یافت. مهندس رامین حاتمی، در جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیمه دوم سال 1398 که با حضور مدیران، روسا و ک...
گزارش تصویری: جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران/غرب
گزارش تصویری: جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران/غرب به گزارش روابط عمومی جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در مناطق ...
paiam monaghese modiriat
sem

rahbar

president

vezarat-naft

markazi

naft-zagros

naft-shargh

vezarat

ostandari

shana

namayeshgah

mashaal

basij-ksh

 

اطلاعیه

 farakhan monaghesegaran

                                                                                 نوبت اول

                                                                                كد فراخوان: 3206487

monaghese

 

 

 

 

 

 

 

شركت ملي نفت ايران

شركت نفت مناطق مركزي ايران

شركت بـهره برداري نفت وگاز غرب (سهامي خاص)

آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده

  • عنوان مزايده: مزايده عمومي يك مرحله ­اي شماره 1ك/3ت/97 مربوط به فروش اسلج و مواد زائد نفتي
  • مزايده­ گزار: شركت بهره ­برداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه، ميدان نفت، بلوار زن، پلاك42، كدپستي 6714677745، شماره تماس 08338370072 (داخلي 2143و 2145)، نمابر 08338381623
  • ·نوع، كميت ، كيفيت كالا و خدمات:

 

فروش اسلج (مواد هيدرو كربني زائد موجود در گودال هاي سوخت )

به همراه كليه عمليات تخليه گودال ها ، بارگيري و حمل

به مقدار تقريبي 5800 بشكه

 

                                                            

  • قيمت پايه كالا (ارزش برآوردي):23/388/113/000 ريال
  • تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 1/169/406/000 ريال به صورت ضمانت نامه معتبر بانكي يا ساير ضمانتنامه ­هاي مندرج در قانون برگزاري مناقصه و مزايده.
  • مدت اعتبار پيشنهادها: 60 روز از زمان گشايش پاكات.
  • شرايط متقاضي جهت اشخاص حقوقي: ارائه اساسنامه، آگهي آخرين تغييرات، آگهي تأسيس، پروانه بهره‌برداري با موضوع فرآورش مواد زايد نفتي با ذكر نوع فرآورده و ظرفيت توليد، ارائه گواهي عدم سوء پيشينه تخلف از سازمان محيط زيست و شركت ملي نفت.
  • شرايط متقاضي جهت اشخاص حقيقي: ارائه مدارك هويتي، پروانه بهره‌برداري با موضوع فرآورش مواد زايد نفتي با ذكر نوع فرآورده و ظرفيت توليد، ارائه گواهي عدم سوء پيشينه تخلف از سازمان محيط زيست و شركت ملي نفت.

از واجدين شرايط شركت در مزايده دعوت مي‌گردد پس از انتشار نوبت اول آگهي و تا 7 روز پس از انتشار نوبت دوم، مدارك خود را از طريق پست پيشتاز به دبيرخانه كميسيون مناقصات شركت بهره‌برداري نفت و گاز غرب ارسال و تأييديه دريافت نمايند. متعاقباً اسناد مزايده از طريق پست الكترونيك (ايميل) به آدرس مناقصه‌گراني كه داراي شرايط مزبور هستند ارسال مي­گردد. مهلت تحويل پاكات پيشنهاد مالي ساعت 13:45روزسه ­شنبه مورخ 1398/06/24 بوده و جلسه گشايش پاكات رأس ساعت 14:30 همان روز در سالن جلسات شركت برگزار مي‌گردد. همچنين كليه مزايده‌گران مي‌بايست جهت آگاهي از كميت و كيفيت كالا در تاريخ 1398/06/16 رأس ساعت 9 صبح در منطقه چشمه‌خوش در جلسه سايت ويزيت حضور يابند.

نوبت چاپ آگهی در روزنامه:

نوبت اول چاپ : 1398/05/05      

نوبت دوم چاپ : 1398/05/12

روابط عمومي شركت بهره‌برداري نفت و گاز غرب