اخبار:
اخبار:

rahbar

president

vezarat-naft

markazi

naft-zagros

naft-shargh

vezarat

ostandari

shana

namayeshgah

mashaal

basij-ksh

 zanan

اطلاعیه

 farakhan monaghesegaran

                                                                                   نوبت اول

                                                                                 كد فراخوان: 3218082

monaghese

 

    

 

 

 

 

 

شركت ملي نفت ايران

       شركت نفت مناطق مركزي ايران

       شركت بـهره برداري نفت وگاز غرب (سهامي خاص)

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي

1-  شماره و موضوع مناقصه: پروژه تعمير و مرمت مسير آسيب ديده خطوط لوله جرياني نفت شهر به شماره 554/98

2-  نام و نشاني مناقصه گزار: شركت بهره برداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن پلاك42- كدپستي 6714677745 دبيرخانه كميسيون مناقصات

3-  نوع و كيفيت و كميت خدمات: پروژه شامل عملياتي از قبيل: خاكبرداري و پي کني و کانال کني با وسيله مکانيکي در زمينهاي خاکي تا عمق 2 متر در مجموع به حجم 12323، آب پاشي و كوبيدن بستر 1800 متر مربع ، درناژ قلوه 400 متر مكعب، تهيه، ساخـت و نصـب تور سنـگ (گابيون) به حجم كلي 1260 متر مكعب ،بنايي با سنـگ لاشه و ملات ماسه سيمان 1:4 در پي و ديوار 349 متر مكعب،تهيه وسايل و قالـب بندي در پي ها جهت ccw 1690 متر مربع،تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميل گرد آجدار از نوع AII به قطر تا 10 ميليمتر تا 18 ميليمتر به وزن كلي 45310 كيلوگرم،تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه 12 و 25 مگا پاسکال به حجم كلي 1732 متر مكعب،حمل بتن با تراک ميکسر از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف به مقدار34820 متر مكعب- كيلومتر،برش و پخ سرلوله به روش سرد برای لوله به قطر6 و 4 اینچ و ضخامت جدار تا 0.50 اینچ به مقدار 108 سر لوله،ریسه و زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله 4 و 6 اینچ به مقدار 36200 متر طول،خم زدن و جوشکاری و پرتونگاری از جوش لوله به قطر 4 و 6 اینچ به مقدار 308 سرجوش،پوشش عایق سرد خط لوله 4 و 6 اينچ جوش داده شده و پیچیدن نوار محافظ عایق با هر تعداد لایه یا بستن صفحات محافظ عایق (ROCKSHIELD) به مقدار 3600 متر طول، برش و یخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر 4 و 6 اینچ به مقدار 198 سرلوله، برچيدن لوله هاي نفتي و ساپورتهاي مسير انجام ccw شامل برداشت 6 خط لوله و حمل آن تا محل مورد نظر كارفرما تا فاصله حدودي 5 كيلومتر به مسافت 400 متربراي 6 خط لوله، حمل و جوشكاري و برشكاري و نصب و   برس كاري تمامي سطوح و تهيه و اجراي دو دست ضد زنگ جهت ساپورت با Hدوبل خرپايي به تعداد 12 پايه،تهيه واجراي مصالح پوششي لوله از قبيل

OUTER WRAP, CONSISTING OF A PLASTIC BACKING OF POLYETHYLENE FILM AND A ADHESIVE LAGER OF, و HEMOGENEOUS ELASTOMERIC-SEALANT COMPONENT LAMINATED TO THE POLYETHYLENE FILM WIDTH=230MM FOR 6” PIPELINE INNER WRAP, CONSISTING OF PRIMER COMPOSE OF SYNTHETIC RESIN AND RUBBER, ANTI- CORROSION INHIBITOR STABILIZER, ETC A PLASTIC BACKING OF POLYETHYLENE, WIDTH=230MM FOR 6” PIPELINE, ACC. TO IPS-M-TP-310

 به مقدار8596 متر طول

4-  محل و مدت اجراي خدمات: محل انجام خدمات (مناطق عملیاتی شرکت نفت و گاز غرب شامل: مدت اجرا 6 ماه شمسي

5-  نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانتنامه معتبر بانكي يا واريز وجه نقد به مبلغ 970/780/768ريال

6-  آخرين مهلت ارسال نامه اعلام آمادگي:تا يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت دوم

7-  مبلغ برآورد اوليه و تقريبي مناقصه و محل تأمين اعتبار: 19/415/615/366 ريال - منابع سرمايه اي

8-  پيش پرداخت: به ميزان پانزده درصد نرخ پيشنهادي پيمانكار برنده در مقابل اخذ ضمانتنامه بانكي

9-شرايط متقاضي:

9-1-نامه اعلام آمادگي رسمي كه پست الكترونيك (ايميل) متقاضي، تلفن همراه مدير عامل و تلفكس شركت در آن ذكر شده باشد

9-2-داشتن حداقل پايه 5 در صنعت نفت وگاز و يا پايه 5 رشته تأسيسات و تجهيزات و يا پايه 5 راه و باند از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

9-3-ارائه اساسنامه و آگهي تأسيس و آگهي آخرين تغييرات هيأت مديره

9-4- داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه

9-5-دارا بودن امكانات، ماشين آلات، نيروي متخصص

9-6-ارائه گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران/ نامه تأييد صلاحيت ايمني موقت

9-7-ارسال فرم تكميل شده استعلام ارزيابي كيفي به همراه لوح فشرده (CD) مدارك

10-  نحوه شركت در مناقصه: الف)اشخاص حقوقي واجد شرايط بايد بلافاصله پس از چاپ آگهي نوبت اول و حداكثر هفت روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم جهت اخذ اسناد مناقصه به سامانه الكترونيكي مناقصات به آدرس اينترنتي WWW.WOGPC.IR مراجعه و ثبت نام نمايند ب)پس از دريافت كد كاربري و رمز عبور مي بايست نسبت به بارگذاري نامه اعلام آمادگي و دريافت فرم استعلام ارزيابي كيفي تا تاريخ ذكر شده در رديف 6 در سامانه اقدام نمايند ج)پس از دريافت فرم استعلام ارزيابي كيفي از سامانه نسبت به چاپ آن اقدام و مطابق راهنماي تكميل فرم استعلام ارزيابي كيفي(پيوست) تكميل و تا پايان وقت اداري مندرج در فرم استعلام تحويل دبيرخانه كميسيون نمايند د)تاريخ گشايش پاكات مالي متعاقباً در اسناد مناقصه به مناقصه گران واجد شرايط اعلام خواهد شد.

* مناقصه گراني كه به هر علت موفق به ثبت نام در سامانه مذكور نگرديده اند مي توانند نامه اعلام آمادگي خود را در مهلت مقرر به آدرس الكترونيك از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. ارسال نمايند. پس از پايان مهلت ذكر شده در بند 6 فرم استعلام ارزيابي كيفي براي مناقصه گران ارسال خواهد شد . سپس مناقصه گران بايد مطابق بند ج از رديف 10 اقدام نمايند.

* به مداركي كه بعد از مهلت مقرر و يا بصورت ناقص ارسال مي­گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد و هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

* ارائه اصل و تصوير برابر با اصل شده مدارك فوق الذكر توسط برنده مناقصه در يكي از دفاتر ثبت اسناد رسمي جهت انعقاد قرارداد الزاميست.

* شماره هاي تماس: تلفكس امور حقوقي و قراردادها 38374180-083/ مركز تلفن 38370072-083 / كارشناس امور حقوقي (داخلي 2213)/كارشناس امور قراردادها (داخلي 2218) / دبيرخانه كميسيون مناقصات (داخلي 2522)

نوبت چاپ آگهی در روزنامه:

نوبت اول چاپ: 1398/08/13        

نوبت دوم چاپ: 1398/08/18

روابط عمومي شركت بهره‌برداري نفت و گاز غرب