اخبار:
اخبار:

پیام مستقیم به مدیرعامل


rahbar

president

vezarat-naft

markazi

naft-zagros

naft-shargh

vezarat

ostandari

shana

namayeshgah

mashaal

basij-ksh

 zanan

اطلاعیه

 farakhan monaghesegaran

                                                                                                     نوبت سوم

                                                                                                         كد فراخوان: 3208582

    monaghese

 

 

 

 

 

شركت ملي نفت ايران

       شركت نفت مناطق مركزي ايران

       شركت بـهره برداري نفت وگاز غرب (سهامي خاص)

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي

 1. شماره و موضوع مناقصه: پروژه تعمير و مرمت خطوط لوله 8 اينچ گاز شيرين و 6 اينچ ميعانات گازي و 18 اينچ گاز ترش تنگ بيجار به شماره 98/539
 2. نام و نشاني مناقصه گزار: شركت بهره برداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن پلاك 42 - كدپستي 6714677745 دبيرخانه كميسيون مناقصات
 3. نوع و كيفيت و كميت خدمات: پروژه شامل عملياتي از قبيل: خاکبرداري، پي کني و کانال کني در زمين هاي غير سنگي با دست در مجموع به حجم 2876 متر مكعب، خاكبرداري و پي کني و کانال کني با وسيله مکانيکي در زمينهاي خاکي و سنگي به حجم كلي 47585 متر مكعب ، آب پاشي و كوبيدن بستر 560 متر مكعب ،ترميم و تسطيح راههاي انحرافي با گريدر يا ساير وسايل مکانيکي به مقدار 109 كيلومتر در ماه ، تهيه، ساخـت و نصـب تور سنـگ (گابيون) به حجم كلي 12009متر مكعب، بنايي با سنـگ لاشه و ملات ماسه سيمان 1:4 در پي و ديوار 3895 متر مكعب، تهيه وسايل و قالـب بندي در پي ها 500 متر مربع، بندکشي نماي سنگي با سنـگ لاشه موزاييک و بادبر به متراژ كلي 7000 متر مربع، تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميل گرد آجدار از نوع AII به قطر تا 10 ميليمتر تا 18 ميليمتر به وزن كلي 18560كيلوگرم،تهيه مصالح فلزي و ساخـت و نصب تابلوهاي علايم راهنماي خطوط1260 كيلوگرم ، تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه 12 و 25 مگا پاسکال به حجم كلي 1098 متر مكعب، حمل بتن با تراک ميکسر از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف به مقدار43940 متر مكعب- كيلومتر، تهيه مصالح رودخانه اي (تونان)، براي تحکيم بستر 2960 متر مكعب، حمل آب به مقدار 27225 متر مكعب كيلومتر، برش و پخ سرلوله به روش سرد برای لوله به قطر8و10و24 اینچ به مقدار 16 سر لوله، ریسه و زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله قطر8و10و24 اینچ به مقدار 141 متر طول، خم زدن و جوشکاری از جوش لوله به قطر8و10و24 اینچ به مقدار 147 سرجوش، پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با ماشین نوار پیچی زنی لوله قطر8و10و24 اینچ به مقدار 141 متر طول ، آزمایش هیدرواستاتیک خط لوله به قطر8و10و24 اینچ   به مقدار 141 متر طول ، برش و یخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر8و10و24 اینچ به مقدار 74 سرلوله، تهیه و اجرای قلوه غرقاب در ملات ماسه سیمان به عیار 1 به 4 به مقدار 1289 متر مكعب، رنگ آميزي و نوشت علامت با شبرنگ بر روي تابلوي راهنماي خطوط به مقدار 382 متر مربع، تهيه و حمل مس باره جهت بلاستينگ 10290 كيلوگرم، تهيه واجراي مصالح پوششي لوله از قبيل

  PRIMER COMPOSE OF SYNTHETIC RESIN، "OUTER WRAP, CONSISTING OF A PLASTIC BACKING OF AND RUBBER, ANTI CORROSION INHIBITOR POLYETHYLENE FILM AND A ADHESIVE LAGER OF HEMOGENEOUS ELASTOMERIC-SEALANT COMPONENT، NNER WRAP, CONSISTING, LAMINATED TO THE POLYETHYLENE FILM, WIDTH= 300MM FOR OIL & GAS PIPELINE, OF A PLASTIC BACKING OF POLYETHYLENE, WIDTH=300MM FOR OIL & GAS PIPELINE, TOTAL THICKNESS= 550 μm

  به مقدار كلي 1060 متر طول ، تهيه و نصب با تمامي الحاقات و عمليت زير كار روي قسمتهاي جوشكاري شده به shirnkable sleeve به مقدار 20 متر مربع .
 4. محل و مدت اجراي خدمات: محل انجام خدمات (مناطق عملیاتی شرکت نفت و گاز غرب شامل: . مدت اجرا 12 ماه شمسي
 5. نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانتنامه معتبر بانكي يا واريز وجه نقد به مبلغ 3/339/647/533 ريال
 6. آخرين مهلت ارسال نامه اعلام آمادگي:تا يك هفته پس از چاپ آگهي
 7. مبلغ برآورد اوليه و تقريبي مناقصه و محل تأمين اعتبار: 68/582/376/669 ريال - منابع سرمايه اي
 8. پيش پرداخت: به ميزان پانزده درصد نرخ پيشنهادي پيمانكار برنده در مقابل اخذ ضمانتنامه بانكي
 9. 9.شرايط متقاضي:

9-1-نامه اعلام آمادگي رسمي كه پست الكترونيك (ايميل) متقاضي، تلفن همراه مدير عامل و تلفكس شركت در آن ذكر شده باشد

9-2-داشتن حداقل پايه 5 راه از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا معاونت امور عمراني استانداري ها و يا پايه 5 در صنعت نفت و گاز

9-3-ارائه اساسنامه و آگهي تأسيس و آگهي آخرين تغييرات هيأت مديره

9-4- داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه

9-5-دارا بودن امكانات ، ماشين آلات ، نيروي متخصص

9-6-ارائه گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران/ نامه تأييد صلاحيت ايمني موقت

9-7-ارسال فرم تكميل شده استعلام ارزيابي كيفي به همراه لوح فشرده (CD) مدارك

 1. نحوه شركت در مناقصه: الف)اشخاص حقوقي واجد شرايط بايد حداكثر هفت روز پس از چاپ آگهي نوبت سوم جهت اخذ اسناد مناقصه به سامانه الكترونيكي مناقصات به آدرس اينترنتي مراجعه و ثبت نام نمايند ب)پس از دريافت كد كاربري و رمز عبور مي بايست نسبت به بارگذاري نامه اعلام آمادگي و دريافت فرم استعلام ارزيابي كيفي تا تاريخ ذكر شده در رديف 6 در سامانه اقدام نمايند ج)پس از دريافت فرم استعلام ارزيابي كيفي از سامانه نسبت به چاپ آن اقدام و مطابق راهنماي تكميل فرم استعلام ارزيابي كيفي(پيوست) تكميل و تا پايان وقت اداري مندرج در فرم استعلام تحويل دبيرخانه كميسيون نمايند د)تاريخ گشايش پاكات مالي متعاقباً در اسناد مناقصه به مناقصه گران واجد شرايط اعلام خواهد شد.
 • مناقصه گراني كه به هر علت موفق به ثبت نام در سامانه مذكور نگرديده اند مي توانند نامه اعلام آمادگي خود را در مهلت مقرر به آدرس الكترونيك ارسال نمايند. پس از پايان مهلت ذكر شده در بند 6 فرم استعلام ارزيابي كيفي براي مناقصه گران ارسال خواهد شد . سپس مناقصه گران بايد مطابق بند ج از رديف 10 اقدام نمايند.
 • به مداركي كه بعد از مهلت مقرر و يا بصورت ناقص ارسال مي­گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد و هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.
 • ارائه اصل و تصوير برابر با اصل شده مدارك فوق الذكر توسط برنده مناقصه در يكي از دفاتر ثبت اسناد رسمي جهت انعقاد قرارداد الزاميست.
 • شماره هاي تماس: تلفكس امور حقوقي و قراردادها 38374180-083 / مركز تلفن 38370072-083 / كارشناس امور حقوقي (داخلي 2213) / كارشناس امور قراردادها (داخلي 2218) / دبيرخانه كميسيون مناقصات (داخلي 2522)

تاریخ چاپ آگهی در روزنامه:

نوبت سوم چاپ: 1398/08/20

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب