اخبار:
اخبار:

پیام مستقیم به مدیرعامل


rahbar

president

vezarat-naft

markazi

naft-zagros

naft-shargh

vezarat

ostandari

shana

namayeshgah

mashaal

basij-ksh

 zanan

اطلاعیه

 farakhan monaghesegaran

                                                                           نوبت اول

                                                                           كد فراخوان: 3219593

     monaghese

 

 

 

 

 

 

 

شركت ملي نفت ايران

       شركت نفت مناطق مركزي ايران

       شركت بـهره برداري نفت وگاز غرب (سهامي خاص)

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده

 

1-  شماره و موضوع مناقصه: پروژه حفاظت و نگهداري فضاي سبز در مناطق عملياتي با شماره 98/558

 

2-  نام و نشاني مناقصه گزار: شركت بهره‌برداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن پلاك42- كدپستي 6714677745 دبيرخانه كميسيون مناقصات

 

3-  نوع و كيفيت و كميت خدمات: پروژه پروژه شامل كاشت و نگهداري چمن، پيوند، پرورش، تكثير و نگهداري گل­ها و درختان در محدوده موضوع قرارداد، نگهداري و مراقبت از گياهان تزييني داخل ساختمان­ها و گلخانه­ها (شامل آبدهي، تعويض خاك، كود دهي، هرس و نظافت زير گلدان‌ها)، كود دهي و سمپاشي براي باروري و مبارزه با آفات گياهي، بهينه‌سازي مقدار كودهاي مورد نياز با توجه به شرايط اقليمي و نوع گل­ها و گياهان مربوطه، بيل زدن، تسطيح و كرت‌بندي محدوده موضوع قرارداد به منظور استفاده مناسب براي درخت­كاري، گل­كاري يا چمن­كاري، هرس، وجين، پيوند و پيرايش درختان، گياهان و گل­ها، آبياري، چمن‌زني، نظافت محوطه فضاي سبز و آب­نماها، تعمير و نگهداري وسايل و ابزار كار، عملیات نگهداری چمن، آبیاری و چمن‌زنی، کناره‌برداری، کود پاشی و مبارزه با آفات و امراض (سم‌پاشی)، گل‌کاری و پرچین درخت و درختچه و علف‌چيني داخل تأسيسات و ... .

 

4-  محل و مدت اجراي خدمات:مناطق عملیاتی شرکت نفت و گاز غرب - 12ماه شمسي

 

5-  نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانت‌نامه معتبر بانكي يا واريز وجه نقد به مبلغ 1/258/010/360 ريال

 

6-  آخرين مهلت ارسال نامه اعلام آمادگي:تا يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت دوم.

 

7-  مبلغ برآورد اوليه و تقريبي مناقصه و محل تأمين اعتبار: 25/700/207/209 ريال- منابع داخلي

 

8-  پيش پرداخت: به ميزان پانزده درصد نرخ پيشنهادي پيمانكار برنده در مقابل اخذ ضمانتنامه بانكي

 

9-شرايط متقاضي:

 

9-1-نامه اعلام آمادگي رسمي كه پست الكترونيك (ايميل) متقاضي، تلفن همراه مدير عامل و تلفكس شركت در آن ذكر شده باشد.

 

9-2- داشتن رتبه خدمات فضاي سبز از اداره كار و امور اجتماعي استانها.

 

9-3-ارائه اساسنامه و آگهي تأسيس و آگهي آخرين تغييرات هيأت مديره.

 

9-4- داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه.

 

9-5- دارا بودن امكانات، ماشين‌آلات، نيروي متخصص.

 

9-6-ارائه گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران/ نامه تأييد صلاحيت ايمني موقت.

 

10-       نحوه شركت در مناقصه: الف) اشخاص حقوقي واجد شرايط بايد بلافاصله پس از چاپ آگهي نوبت اول و حداكثر هفت روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم جهت اخذ اسناد مناقصه به سامانه الكترونيكي مناقصات به آدرس اينترنتي WWW.WOGPC.IR مراجعه و ثبت نام نمايند. ب) پس از دريافت كد كاربري و رمز عبور مي‌بايست نسبت به ارسال نامه اعلام آمادگي تا تاريخ ذكر شده در رديف 6 در سامانه اقدام نمايند. ج) تاريخ گشايش پاكات مالي متعاقباً در اسناد مناقصه به مناقصه‌گران واجد شرايط اعلام خواهد شد.

 

* مناقصه‌گراني كه به هر علت موفق به ثبت نام در سامانه مذكور نگرديده‌اند مي‌توانند نامه اعلام آمادگي خود را در مهلت مقرر به آدرس الكترونيك از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. ارسال نمايند.

 

* به نامه اعلام آمادگي كه بعد از مهلت مقرر ارسال مي­گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد و هيچ‌گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

 

* ارائه اصل و تصوير برابر با اصل شده مدارك فوق‌الذكر توسط برنده مناقصه در يكي از دفاتر ثبت اسناد رسمي جهت انعقاد قرارداد الزاميست.

 

* شماره‌هاي تماس: تلفكس امور حقوقي و قراردادها 38374180-083/ مركز تلفن 38370072-083/ كارشناس امور حقوقي (داخلي 2213) / كارشناس امور قراردادها (داخلي 2218) / دبيرخانه كميسيون مناقصات (داخلي 2522)..

 

نوبت چاپ آگهی در روزنامه:

نوبت اول چاپ: 1398/08/20       

نوبت دوم چاپ: 1398/08/23

روابط عمومي شركت بهره‌برداري نفت و گاز غرب