اخبار:
اخبار:

پیام مستقیم به مدیرعامل


rahbar

president

vezarat-naft

markazi

naft-zagros

naft-shargh

vezarat

ostandari

shana

namayeshgah

mashaal

basij-ksh

 zanan

اطلاعیه

 farakhan monaghesegaran

                                                                                           نوبت اول

                                                                                     كد فراخوان: 3220512

monaghese    

 

 

 

 

شركت ملي نفت ايران

       شركت نفت مناطق مركزي ايران

       شركت بـهره برداري نفت وگاز غرب (سهامي خاص)

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي با ارزيابي كيفي

1- شماره و موضوع مناقصه:تعمير و بازسازي شيرگاه‌هاي خطوط لوله جرياني "6 و "8 ميدان سركان و ايمن‌سازي آنها با نصب L.B.V به شماره 98/560

2-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت بهره‌برداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن پلاك 42 - كدپستي 6714677745 دبيرخانه كميسيون مناقصات.

3-نوع و كيفيت و كميت خدمات:تهیه و نصب و راه اندازی دو دستگاه شیر صنعتی 6 اینچ و دو دستگاه شیر صنعتی 8 اینچ (L.B.V) مطابق مشخصات فنی و استانداردهای وزرات نفت، حفاری در زمین‌های سخت و خاکی و لجنی جمعاً به حجم 27772 مترمکعب، بنایی با سنگ لاشه به حجم 98 مترمکعب،گابيون 2520 متر مكعب، آرماتوربندی به وزن 17870 کیلوگرم، بتن‌ریزی به حجم 364 مترمکعب، جوشکاری 6 و 8 اینچ به تعداد 40 سرجوش، جوشکاری 4 اینچ به تعداد 60 سرجوش، زنگ‌زدایی، پرایمز زنی، پوشش عایق سرد لوله 6 اینچ به طول 210 متر، زنگ‌زدایی، پرایمز زنی، پوشش عایق سرد لوله 8 اینچ به طول 100 متر، ساخت 120 عدد ساپورت، شمع‌کوبی فلزی 280 متر و شمع‌کوبی بتنی 150 متر.

4-  محل و مدت اجراي خدمات: حوزه فعالیت کاری در منطقه عملیاتی نفت و گاز غرب در 20 کیلومتری حد فاصل جاده پلدختر به خرم آباد می‌باشد.

5- نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانت‌نامه معتبر بانكي يا واريز وجه نقد به مبلغ 1/939/550/000 ريال.

6-آخرين مهلت ارسال نامه اعلام آمادگي:تا يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت دوم.

7-مبلغ برآورد اوليه و تقريبي مناقصه و محل تأمين اعتبار: 38/791/000/000 ريال - منابع داخلي.

8-پيش پرداخت: به ميزان پانزده درصد نرخ پيشنهادي پيمانكار برنده در مقابل اخذ ضمانت‌نامه بانكي.

9-شرايط متقاضي:

9-1-نامه اعلام آمادگي رسمي كه پست الكترونيك (ايميل) متقاضي، تلفن همراه مدير عامل و تلفكس شركت در آن ذكر شده باشد.

9-2-داشتن حداقل پايه 5 تأسیسات یا پایه 5 نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاونت امور عمراني استانداري‌ها.

9-3-ارائه اساسنامه و آگهي تأسيس و آگهي آخرين تغييرات هيأت مديره.

9-4- داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه.

9-5-دارا بودن امكانات، ماشين‌آلات، نيروي متخصص.

9-6-ارائه گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران/ نامه تأييد صلاحيت ايمني موقت.

9-7 ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده معتبر منتهي به سال 96 .

9-8-ارسال فرم تكميل شده استعلام ارزيابي كيفي به همراه لوح فشرده (CD) مدارك.

10_ نحوه شركت در مناقصه: الف) اشخاص حقوقي واجد شرايط بايد بلافاصله پس از چاپ آگهي نوبت اول و حداكثر هفت روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم جهت اخذ اسناد مناقصه به سامانه الكترونيكي مناقصات به آدرس اينترنتي WWW.WOGPC.IR مراجعه و ثبت نام نمايند. ب) پس از دريافت كد كاربري و رمز عبور مي‌بايست نسبت به بارگذاري نامه اعلام آمادگي و دريافت فرم استعلام ارزيابي كيفي تا تاريخ ذكر شده در رديف 6 در سامانه اقدام نمايند. ج) پس از دريافت فرم استعلام ارزيابي كيفي از سامانه نسبت به چاپ آن اقدام و مطابق راهنماي تكميل فرم استعلام ارزيابي كيفي (پيوست) تكميل و تا پايان وقت اداري مندرج در فرم استعلام تحويل دبيرخانه كميسيون نمايند. د) تاريخ گشايش پاكات مالي متعاقباً در اسناد مناقصه به مناقصه‌گران واجد شرايط اعلام خواهد شد.

* مناقصه‌گراني كه به هر علت موفق به ثبت نام در سامانه مذكور نگرديده‌اند مي‌توانند نامه اعلام آمادگي خود را در مهلت مقرر به آدرس الكترونيك از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. ارسال نمايند. پس از پايان مهلت ذكر شده در بند 6 فرم استعلام ارزيابي كيفي براي مناقصه‌گران ارسال خواهد شد. سپس مناقصه‌گران بايد مطابق بند ج از رديف 10 اقدام نمايند.

* به مداركي كه بعد از مهلت مقرر و يا به صورت ناقص ارسال ميگردد ترتيب اثر داده نخواهد شد و هيچ‌گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

* ارائه اصل و تصوير برابر با اصل شده مدارك فوق الذكر توسط برنده مناقصه در يكي از دفاتر ثبت اسناد رسمي جهت انعقاد قرارداد الزاميست.

* شماره‌هاي تماس: تلفكس امور حقوقي و قراردادها 38374180-083 / مركز تلفن 38370072-083 / كارشناس امور حقوقي (داخلي 2213) / كارشناس امور قراردادها (داخلي 2218) / دبيرخانه كميسيون مناقصات (داخلي 2522).

نوبت چاپ آگهی در روزنامه:

نوبت اول چاپ: 1398/09/03        

نوبت دوم چاپ: 1398/09/06

روابط عمومي شركت بهره‌برداري نفت و گاز غرب