اخبار:
اخبار:

پیام مستقیم به مدیرعامل


rahbar

president

vezarat-naft

markazi

naft-zagros

naft-shargh

vezarat

ostandari

shana

namayeshgah

mashaal

basij-ksh

 zanan

اطلاعیه

 farakhan monaghesegaran

                                                                                                                     نوبت اول

                                                                                                                        كد فراخوان: 3220512

  monaghese  

 

 

 

 

شركت ملي نفت ايران

       شركت نفت مناطق مركزي ايران

       شركت بـهره برداري نفت وگاز غرب (سهامي خاص)

       آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي با ارزيابي كيفي

1-  شماره و موضوع مناقصه: پروژه تهيه و تعويض آب‌بند سقف و تعمير مخزن ذخيره سقف شناور واحد نمكزدايي چشمه‌خوش (OFF SPEC) به صورت PC به شماره مناقصه 98/562

2-  نام و نشاني مناقصه گزار: شركت بهره‌برداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن پلاك42- كدپستي 6714677745 دبيرخانه كميسيون مناقصات.

3-  نوع و كيفيت و كميت خدمات شامل: تميزكاري مخزن از نفت و هرگونه سیال و میعانات باقیمانده جهت ایمن‌سازی اندازه‌گيري دقيق Rim Gap و متريال آب‌بندها- اندازه و ابعاد برداري دقيق از آب‌بند سقف مخزن و تهيه­ ي كالاي جايگزين استاندارد و مورد تأييد كارفرما ( مسئوليت كامل اندازه‌گيري، سفارش، نصب، تست و راه‌اندازي بر عهده و هزينه پيمانكار مي‌باشد)-جداسازي آب‌بند موجود و نصب و راه‌اندازي آب‌بند جديد به همراه كليه­ي متعلقات مربوطه-سند بلاست و رنگ‌آميزي سطوح داخلي مخزن بنابر مفاد شرح خدمات تهيه كليه ماشين‌آلات و تجهيزات و ابزار آلات لازم بر اساس مفاد شرح خدمات.

4-  محل و مدت اجراي خدمات: محل انجام خدمات منطقه عملیاتی چشمه‌خوش. مدت اجرا 100 روز.

5-نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانتنامه معتبر بانكي يا واريز وجه نقد به مبلغ 700/000/000 ريال.

6-  آخرين مهلت ارسال نامه اعلام آمادگي:تا يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت دوم.

7-  مبلغ برآورد اوليه و تقريبي مناقصه و محل تأمين اعتبار:14/000/000/000ريال - منابع جاري.

8-  پيش پرداخت: به ميزان بيست درصد نرخ پيشنهادي پيمانكار برنده در مقابل اخذ ضمانتنامه بانكي.

9-شرايط متقاضي:

9-1-نامه اعلام آمادگي رسمي كه پست الكترونيك (ايميل) متقاضي، تلفن همراه مدير عامل و تلفكس شركت در آن ذكر شده باشد.

9-2-داشتن حداقل پايه 5 در صنعت نفت وگاز و يا حداقل پايه 4 رشته تأسيسات و تجهيزات از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

9-3-ارائه اساسنامه و آگهي تأسيس و آگهي آخرين تغييرات هيأت مديره.

9-4- داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه.

9-5-ارائه گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران/ نامه تأييد صلاحيت ايمني موقت.

9-6-ارسال فرم تكميل شده استعلام ارزيابي كيفي به همراه لوح فشرده (CD) مدارك.

10-  نحوه شركت در مناقصه: الف)اشخاص حقوقي واجد شرايط بايد بلافاصله پس از چاپ آگهي نوبت اول و حداكثر هفت روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم جهت اخذ اسناد مناقصه به سامانه الكترونيكي مناقصات به آدرس اينترنتي WWW.WOGPC.IR مراجعه و ثبت نام نمايند. ب) پس از دريافت كد كاربري و رمز عبور مي‌بايست نسبت به بارگذاري نامه اعلام آمادگي و دريافت فرم استعلام ارزيابي كيفي تا تاريخ ذكر شده در رديف 6 در سامانه اقدام نمايند. ج) پس از دريافت فرم استعلام ارزيابي كيفي از سامانه نسبت به چاپ آن اقدام و مطابق راهنماي تكميل فرم استعلام ارزيابي كيفي (پيوست) تكميل و تا پايان وقت اداري مندرج در فرم استعلام تحويل دبيرخانه كميسيون نمايند. د) تاريخ گشايش پاكات مالي متعاقباً در اسناد مناقصه به مناقصه‌گران واجد شرايط اعلام خواهد شد.

* مناقصه‌گراني كه به هر علت موفق به ثبت نام در سامانه مذكور نگرديده‌اند مي‌توانند نامه اعلام آمادگي خود را در مهلت مقرر به آدرس الكترونيك از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. ارسال نمايند. پس از پايان مهلت ذكر شده در بند 6 فرم استعلام ارزيابي كيفي براي مناقصه‌گران ارسال خواهد شد. سپس مناقصه‌گران بايد مطابق بند ج از رديف 10 اقدام نمايند.

* به مداركي كه بعد از مهلت مقرر و يا به صورت ناقص ارسال مي­گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد و هيچ‌گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

* ارائه اصل و تصوير برابر با اصل شده مدارك فوق‌الذكر توسط برنده مناقصه در يكي از دفاتر ثبت اسناد رسمي جهت انعقاد قرارداد الزاميست.

* در صورت ارائه پيشنهاد از سازنده داخلي، پيشنهادات خارجي بررسي نمي‌گردد.

* شماره‌هاي تماس: تلفكس امور حقوقي و قراردادها 38374180-083/ مركز تلفن 38370072-083 / كارشناس امور حقوقي (داخلي 2213) / كارشناس امور قراردادها (داخلي 2218) / دبيرخانه كميسيون مناقصات (داخلي 2522).

نوبت چاپ آگهی در روزنامه:

نوبت اول چاپ: 1398/09/06       

نوبت دوم چاپ: 1398/09/09

روابط عمومي شركت بهره‌برداري نفت و گاز غرب