اخبار:
اخبار:

پیام مستقیم به مدیرعامل


rahbar

president

vezarat-naft

markazi

naft-zagros

naft-shargh

vezarat

ostandari

shana

namayeshgah

mashaal

basij-ksh

 zanan

اطلاعیه

 farakhan monaghesegaran

فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله‌اي با ارزيابي كيفي به شماره 98/574

تجهيز كاميون آتش‌نشاني رنو كراكس شركتي 001-2426

شماره فراخوان 2098091863000006

monaghese

 

 

 

 

1-       شركت بهره‌برداري نفت و گاز غرب در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي تجهيز كاميون آتش‌نشاني رنو كراكس شركتي 001-2426 به شرح خدمات مشروحه ذيل * مندرج در كتابچه را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد استعلام ارزيابي كيفي تا ارسال دعوت‌نامه جهت ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد. لازم است مناقصه ­گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت‌نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ 98/12/20مي ­باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوت‌نامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه ­گران ارسال خواهد شد.

مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي: روز چهارشنبه تاريخ 99/01/06

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزيابي كيفي: روز چهارشنبه تاريخ99/01/20

* پروژه نصب تجهيزات آتش‌نشاني بر روي شاسي خالي كاميون رنو كراكس تيپ 38 -4×-6 ده چرخ - شش سيلندر. شامل نصب پمپ آب اصلي ظرفيت 6500 ليتر در دقيقه، نصب پمپ فوم با ظرفيت 600 ليتر در دقيقه، نصب تابلو عملياتي در داخل كابين راننده و انتهاي خودرو، نصب سيستم روشنايي در كابين‌ها، آژير و آمپلي‌فاير به صورت كامل، لوله‌كشي كامل سيستم آب و فوم شامل ورودي‌ها، خروجي‌ها و لوله‌هاي ارتباطي از جنس استنلس استيل 304 در سيستم آب و 316 در سيستم فوم با حداقل ضخامت sch 40، كوپلينگ‌هاي خروجي مطابق استاندارد BS336، كليه شيرهاي عملياتي به صورت پنوماتيكي و از طريق تابلو عملياتي قابل باز و بسته شدن باشد، نصب مانيتور سقفي با ظرفيت 4500 ليتر در دقيقه و به صورت برقي، استقرار هوزريل برقي در دو طرف خودرو، نصب PTO متناسب با گيربكس خودرو، ساخت مخزن آب 8000 ليتري از جنس استيل 304 مطابق NFPA1901،‌ ساخت مخزن فوم 2000 ليتري از جنس استيل 316 مطابق NFPA1901، اتاق خودرو شامل دو اتاق و محفظه‌هاي طرفين همراه با درب كركره‌اي آلومينيومي آنودايز شده، رنگ‌آميزي كامل بدنه و شاسي خودرو.

2-       مبلغ برآورد اوليه و تقريبي مناقصه و محل تأمين اعتبار:6/500/000/000 ريال- منابع جاري

3-       نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانتنامه معتبر بانكي يا واريز وجه نقد به مبلغ 325/000/000 ريال.

4-       شرايط متقاضي:

  1. شركتهايي كه صرفاً در زمينه توليد، تجهيز و تعمير خودروهاي آتش‌نشاني فعاليت دارند مورد تأييد مي باشند.
  2. داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه.
  3. ارائه اساسنامه و آگهي تأسيس و آگهي آخرين تغييرات هيئت مديره.
  4. دارا بودن امكانات، ماشين‌آلات، نيروي متخصص.
  5. ارسال فرم تكميل شده استعلام ارزيابي كيفي به همراه لوح فشرده مدارك.
  6. جهت انجام فرآيند مناقصه حداقل دو پيمانكار بايستي مدارك خود را ارائه نمايند.

حد نصاب تعيين شده جهت گشايش پاكات، دريافت حداقل دو پيشنهاد فني از مناقصه‌گران مي باشد.

5-       محل و مدت اجراي خدمات:

محل انجام كار پروژه در كارگاه شركت برنده مناقصه (پيمانكار) و توسط نفرات ايشان مي‌باشد، خودرو به محل كارخانه اعزام و پس از اتمام كار طي تشريفات مربوطه در كارخانه تحويل‌گيري و عودت مي‌گردد. مدت اجرا 4 ماه شمسي

6-       اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار:

آدرس: كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن پلاك 42 - كدپستي 6714677745   دبيرخانه كميسيون مناقصات

تلفكس امور حقوقي و قراردادها 38374180-083 / مركز تلفن 38370072-083 / كارشناس امور حقوقي (داخلي 2213) / كارشناس امور قراردادها (داخلي 2218) / دبيرخانه كميسيون مناقصات (داخلي 2522)

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس: 41934-021 / دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

نوبت چاپ آگهی در روزنامه:

نوبت اول چاپ: 1398/12/20      

نوبت دوم چاپ: 1398/12/24

روابط عمومي شركت بهره‌برداري نفت و گاز غرب