اخبار:
اخبار:
انتصاب رئيس شوراي امر به معروف و نهي از منكر شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
رئيس شوراي امر به معروف و نهي از منكر شركت بهره برداري نفت و گاز غرب منصوب شد. با حكم عمران علي محمدي رئيس شوراي امر به معروف و نهي از منكر شركت نفت مناطق مركزي ايرا...
با امضای دومین قرارداد نفتی بر اساس الگوی جدید
تکلیف توسعه میدان‎های مشترک آبان و پایدار غرب مشخص شد قرارداد توسعه میدان‎های مشترک آبان و پایدار غرب، بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت زاروبژنف...
وزیر نفت:
افزایش تولید آبان و پایدار غرب ۴ میلیارد دلار درآمد برای ایران به همراه دارد وزیر نفت مذاکره برای امضای قرارداد بهبود برداشت از میدان‌های آبان و پایدار غرب را بس...
برگزاري دوره آموزشي عكاسي و فيلمبرداري براي كاركنان روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
دوره آموزشي عكاسي و فيلمبرداري براي كاركنان روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب برگزار شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با مسا...
paiam monaghese modiriat
مجموعه تمام گالري ها
 
برگزاری مراسم تعزیه خوانی در ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب
برگزاری مراسم تعزیه خوانی در ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 18 برگزاری مراسم تعزیه خوانی در ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 17 برگزاری مراسم تعزیه خوانی در ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 16
برگزاری مراسم تعزیه خوانی در ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 15 برگزاری مراسم تعزیه خوانی در ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 14 برگزاری مراسم تعزیه خوانی در ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 13
برگزاری مراسم تعزیه خوانی در ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 12 برگزاری مراسم تعزیه خوانی در ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 11 برگزاری مراسم تعزیه خوانی در ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 10
برگزاری مراسم تعزیه خوانی در ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 9 برگزاری مراسم تعزیه خوانی در ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 8 برگزاری مراسم تعزیه خوانی در ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 7
برگزاری مراسم تعزیه خوانی در ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 6 برگزاری مراسم تعزیه خوانی در ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 5 برگزاری مراسم تعزیه خوانی در ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 4
برگزاری مراسم تعزیه خوانی در ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 3 برگزاری مراسم تعزیه خوانی در ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 2 برگزاری مراسم تعزیه خوانی در ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب
گالری تصاویر سافت افزونه پارسی و بهینه شده برای پارسی سافت افزونه