اخبار:
اخبار:
شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب میزبان سی و دومین نشست تخصصی – آموزشی روسا و کارشناسان روابط کار و ...
سی و دومین نشست تخصصی – آموزشی روسا و کارشناسان روابط کار و مددکاری اجتماعی شرکت ملی نفت ایران به میزبانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در ایلام برگزار گردید. به ...
برگزاری جلسه شورای راهبری حراست شرکت ملی نفت ایران و حراست های تابعه
برگزاری جلسه شورای راهبری حراست شرکت ملی نفت ایران و حراست های تابعه در کرمانشاه به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب، جلسه شورای راهبری حرا...
رئیس مهندسی سیستم ها و. بهره وری شرکت بهره برداری نفت و گاز غر ب
تمدید مجدد گواهینامه های سسیتم مدیریت یکپارچه(IMS) به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب با ممیزی خارجی مراقبتی شرکت Aaap در منطقه عملیاتی تنگ بی...

کارگاه روانشناسی با موضوع سبک والدگری حل مساله خانواده محور، کودک و نوجوان در ستاد كرمانشاه برگزار شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب ...
paiam monaghese modiriat
sem
مجموعه تمام گالري ها
 
کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه
کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 30 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 29 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 28
کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 27 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 26 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 25
کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 24 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 23 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 22
کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 21 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 20 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 19
کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 18 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 17 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 16
کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 15 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 14 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 13
کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 12 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 11 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 10
کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 9 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 8 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 7
کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 6 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 5 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 4
کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 3 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 2 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه
گالری تصاویر سافت افزونه پارسی و بهینه شده برای پارسی سافت افزونه