اخبار:
اخبار:
با حضور اکیپ سازمان انتقال خون:
اهدای خون کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت بهره برداری نفت وگاز غرب با استقرار اکیپ سازمان انتقال خون کرمانشاه، کارکنان ای...
ديدار نوروزي مدير عامل شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با كاركنان اين شركت
مدير عامل شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با كاركنان اين شركت ديدار نمود. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب به مناسبت آغاز سال نو مهندس ناص...
بازدید خانواده همکاران شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب از مناطق نفتی غرب کشور
خانواده همکاران شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب از مناطق نفتی غرب کشور بازدید کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناسبت آغاز سال ن...
بازدید همکاران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و خانواده های محترمشان از مناطق عملیاتی غرب کشور
همکاران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و خانواده های محترمشان از مناطق عملیاتی غرب کشور بازدید کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب بنا ب...
paiam monaghese modiriat
مجموعه تمام گالري ها
 
کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه
کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 30 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 29 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 28
کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 27 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 26 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 25
کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 24 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 23 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 22
کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 21 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 20 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 19
کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 18 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 17 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 16
کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 15 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 14 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 13
کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 12 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 11 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 10
کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 9 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 8 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 7
کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 6 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 5 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 4
کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 3 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه 2 کمک رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناطق زلزله زده کرمانشاه
گالری تصاویر سافت افزونه پارسی و بهینه شده برای پارسی سافت افزونه