اخبار:
اخبار:
گزارش تصویری: جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب برگزار شد.
جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب برگزار شد. به گزارش روابط عمومی با حضور مهندس حاتمی و مهندس ناصری پور مدیران عامل و نیز مدیران و کارشنا...
ديدار مديران شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با خانواده معظم شهيد كوهسار حيدري
مديران شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با خانواده معظم شهيد كوهسار حيدري ديدار و گفت و گو نمودند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب مهندس نا...
حضور شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب درایلام
شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب در ایلام حضور یافت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب آئین افتتاح نم...
در پي بارش شدید نزولات جوی در مناطق عملیاتی غرب کشور:
برگزاري جلسه مديريت مديريت بحران در شركت بهره برداري نفت و گاز غرب به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با توجه به بارش شدید نزولات جوی در من...
paiam monaghese modiriat
sem
مجموعه تمام گالري ها
 
نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت
نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت 28 نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت 27 نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت 26
نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت 25 نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت 24 نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت 23
نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت 22 نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت 21 نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت 20
نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت 19 نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت 18 نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت 17
نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت 16 نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت 15 نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت 14
نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت 13 نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت 12 نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت 11
نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت 10 نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت 9 نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت 8
نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت 7 نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت 6 نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت 5
نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت 4 نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت 3 نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت 2
نشست گسترش ارتباط و همکاری دانشگاه ایلام با صنعت نفت
گالری تصاویر سافت افزونه پارسی و بهینه شده برای پارسی سافت افزونه