اخبار:
اخبار:

راه اندازی سیستم آشکار ساز آتش و گاز در زاگرس جنوبی/ارتقاء ایمنی و صرفه جویی ١٠ میلیارد ریال به همراه داشت. با اجرای پروژه طراحی، نصب و راه‎اندازی سیستم آشکارساز ...
تشریح اقدامات روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در محرم الحرام 1398
رئیس روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب اقدامات این واحد را به مناسبت ايام عزاداري سرور و سالار شهيدان حضرت ابا عبدالله الحسين(ع) تشریح نمود. به گزارش پايگ...
بیش از ٤١ هزار متر عملیات حفاری در سال گذشته
در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران تحقق یافتدر شرکت نفت مناطق مرکزی ایران تحقق یافت بیش از ٤١ هزار متر عملیات حفاری در سال گذشته شرکت نفت مناطق مرکزی ایران طی سال گذشت...
برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
مراسم زیارت عاشورا در شركت بهره برداري نفت و گاز غرب برگزار شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و ...
paiam monaghese modiriat
sem

اطلاعیه

 farakhan monaghesegaran

مجموعه تمام گالري ها
 
پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار
پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 43 پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 42 پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 41
پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 40 پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 39 پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 38
پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 37 پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 36 پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 35
پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 34 پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 33 پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 32
پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 31 پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 30 پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 29
پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 28 پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 27 پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 26
پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 25 پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 24 پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 23
پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 22 پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 21 پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 20
پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 19 پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 18 پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 17
پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 16 پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 15 پايان تعمیرات اساسی سال 1398 منطقه عملیاتی تنگ بیجار 14
گالری تصاویر سافت افزونه پارسی و بهینه شده برای پارسی سافت افزونه